ΕΥΔΑΙΜΟΝ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ,ΤΟ Δ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟ ΕΥΨΥΧΟΝ ΚΡΙΝΟΜΕΝ...…

[Το μπλόγκ δημιουργήθηκε εξ αρχής,γιά να εξυπηρετεί,την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και την ελευθερία του λόγου...υπό το κράτος αυτού επιλέγω με σεβασμό για τους αναγνώστες μου ,άρθρα που καλύπτουν κάθε διάθεση και τομέα έρευνας...άρθρα που κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο κι αντιπροσωπεύουν κάθε άποψη και με τά οποία δεν συμφωνώ απαραίτητα.....Τά σχόλια είναι ελεύθερα...διαγράφονται μόνο τά υβριστικά και οσα υπερβαίνουν τά όρια κοσμιότητας και σεβασμού..Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές..]
Σάββατο 30 Απριλίου 2022

Ο Hans H. Hoppe για την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, τον covid και το Κράτος.....

 


Άρθρο του Hans-Hermann Hoppe, που δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου 
2022 από το Mises Institute. Χρόνος ανάγνωσης 7'. Απόδοση στα ελληνικά, Νίκος Μαρής. 


H ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι το πρώτο βήμα προς την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού

υπερκράτους, το οποίο θα συγχωνευθεί

τελικά σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση που

θα κυριαρχείται από τις

ΗΠΑ και την κεντρική τους τράπεζα, την

Fed

Συνοπτική ανάλυση του Κράτους

Τα κράτη, ανεξάρτητα από το πολίτευμά τους, δεν είναι επιχειρήσεις. Σε αντίθεση με αυτές, τα κράτη δεν χρηματοδοτούνται πουλώντας προϊόντα και υπηρεσίες σε πελάτες που πληρώνουν οικειοθελώς, αλλά με υποχρεωτικές εισφορές: φόρους που εισπράττονται μέσω της απειλής και της χρήσης βίας (και μέσω της κοπής νομίσματος, το οποίο κυριολεκτικά δημιουργούν από το τίποτα). Είναι σημαντικό, επομένως, ότι οι οικονομολόγοι αναφέρονται στα κράτη -δηλαδή, στους κατόχους της κρατικής εξουσίας- ως εγκατεστημένους ληστές. Τα κράτη και όλοι οι μισθωτοί τους υπάλληλοι ζουν από τα λάφυρα που έχουν κλαπεί από άλλους ανθρώπους. Διάγουν μια παρασιτική ζωή σε βάρος ενός υποτελούς και «ξενιστή» πληθυσμού. 

Από τα παραπάνω προκύπτουν ορισμένοι περαιτέρω συλλογισμοί. 

Φυσικά, οι εγκατεστημένοι ληστές προτιμούν να έχουν περισσότερα λάφυρα παρά λιγότερα. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη θα προσπαθούν πάντα να αυξάνουν τα φορολογικά τους έσοδα και να αυξάνουν περαιτέρω τις δαπάνες τους, εκδίδοντας περισσότερα χαρτονομίσματα. Όσο περισσότερα είναι τα λάφυρα, τόσο περισσότερα χατήρια μπορούν να κάνουν στον εαυτό τους, τους υπαλλήλους τους και τους υποστηρικτές τους. Υπάρχουν όμως κάποια φυσικά όρια σε αυτή τη δραστηριότητα. 

Από τη μια πλευρά, οι ληστές πρέπει να προσέχουν να μην επιβαρύνουν τόσο πολύ τον «ξενιστή» τους (του οποίου η εργασία και η απόδοση καθιστούν εφικτή την παρασιτική ύπαρξή τους), που ο τελευταίος να πάψει να εργάζεται. Από την άλλη πλευρά, έχουν να φοβούνται ότι οι «ξενιστές» τους —και ιδιαίτερα οι πιο παραγωγικοί ανάμεσά τους— θα μεταναστεύσουν από την εδαφική τους επικράτεια και θα εγκατασταθούν αλλού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, γίνονται κατανοητές μια σειρά από ιστορικές τάσεις και διεργασίες. 

Πρώτα απ’ όλα, γίνεται κατανοητό το γιατί υπάρχει μια τάση προς την εδαφική επέκταση και τον πολιτικό συγκεντρωτισμό: με αυτά τα δύο, τα κράτη πετυχαίνουν να θέτουν όλο και περισσότερους «ξενιστές» υπό τον έλεγχό τους και να τους δυσκολεύουν να μεταναστεύσουν σε ξένα εδάφη. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποσότητα λαφύρων. Και γίνεται σαφές γιατί το τελικό σημείο αυτής της διαδικασίας, η ίδρυση ενός παγκόσμιου κράτους, δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση μια ευλογία για όλη την ανθρωπότητα, όπως συχνά ισχυρίζονται κάποιοι. Γιατί δεν μπορεί κανείς να μεταναστεύσει από ένα παγκόσμιο κράτος, και από αυτή την άποψη δεν υπάρχει δυνατότητα να ξεφύγει από την κρατική λεηλασία μεταναστεύοντας. Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενο ότι με την εγκαθίδρυση ενός παγκόσμιου κράτους, το εύρος και η έκταση της κρατικής εκμετάλλευσης —που υποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από το επίπεδο των κρατικών εσόδων και δαπανών, από τον νομισματικό πληθωρισμό, ο αριθμός και ο όγκος των λεγόμενων δημόσιων αγαθών, και των ατόμων που απασχολούνται στις «δημόσιες υπηρεσίες»—θα συνεχίσει να αυξάνεται πέρα από οποιοδήποτε προηγουμένως γνωστό επίπεδο. Και αυτό σίγουρα δεν είναι ευλογία για τον «πληθυσμό-ξενιστή» που θα πρέπει να χρηματοδοτήσει αυτό το κρατικό εποικοδόμημα! 

Δεύτερον, γίνεται κατανοητός ένας βασικός λόγος για την ανάδυση της «Δύσης» σε κορυφαία οικονομική, επιστημονική και πολιτιστική περιοχή του κόσμου. Σε αντίθεση με την Κίνα συγκεκριμένα, η Ευρώπη χαρακτηριζόταν από υψηλό βαθμό πολιτικής αποκέντρωσης, με εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανεξάρτητες επικράτειες, από τον πρώιμο Μεσαίωνα μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Ορισμένοι ιστορικοί έχουν περιγράψει αυτή την κατάσταση πραγμάτων ως «εύτακτη πολιτική αναρχία». Και είναι πλέον σύνηθες μεταξύ των οικονομικών ιστορικών να βλέπουν σε αυτή την οιονεί άναρχη κατάσταση έναν βασικό λόγο για το λεγόμενο ευρωπαϊκό θαύμα. Επειδή σε ένα περιβάλλον με μεγάλη ποικιλομορφία από ανεξάρτητες, μικρής κλίμακας επικράτειες σε άμεση γειτνίαση μεταξύ τους, είναι σχετικά εύκολο για τους υπηκόους να «ψηφίσουν με τα πόδια τους» και να ξεφύγουν από την καταλήστευση των κρατικών αρχόντων μέσω της μετανάστευσης. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος και να κρατήσουν τους εγχώριους παραγωγούς πλούτου υπό τον έλεγχό τους, αυτοί οι κυβερνώντες δέχονται συνεχώς μεγάλη πίεση για να μετριάσουν την εκμετάλλευσή τους. Και αυτή η μετριοπάθεια, με τη σειρά της, προάγει την οικονομική επιχειρηματικότητα, την επιστημονική περιέργεια και την πολιτιστική δημιουργικότητα. 

Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τέλος, υπό το φως των παραπάνω συλλογισμών, γίνεται δυνατή μια τεκμηριωμένη ιστορική ταξινόμηση και αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Η ΕΕ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προαναφερθείσας τάσης προς εδαφική επέκταση και πολιτικό συγκεντρωτισμό, με τις επακόλουθες συνέπειες: την αύξηση των εκμεταλλευτικών κρατικών μέτρων και την αντίστοιχη ανάπτυξη του παρασιτικού κρατικού εποικοδομήματος (λέξη κλειδί: Βρυξέλλες). 

Πιο συγκεκριμένα: η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι το πρώτο βήμα προς την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού υπερκράτους, το οποίο θα πρέπει τελικά να συγχωνευθεί σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση που θα κυριαρχείται από τις ΗΠΑ και την κεντρική τους τράπεζα, την Federal Reserve. Σε αντίθεση με τις ευφημιστικές πολιτικές της διακηρύξεις, η ΕΕ και η ΕΚΤ δεν αφορούσαν ποτέ το ελεύθερο διεθνές εμπόριο και τον ανταγωνισμό. Δεν χρειάζεστε χιλιάδες επί χιλιάδων σελίδες χαρτί για αυτό, γεμάτες διατάγματα και κανονισμούς! Αντιθέτως, η ΕΕ ήταν πάντα και πάνω απ' όλα θέμα εναρμόνισης των φορολογικών, νομικών και κανονιστικών διατάξεων όλων των κρατών μελών, προκειμένου να μειωθεί ή να εξαλειφθεί με αυτόν τον τρόπο κάθε γεωγραφικός οικονομικός ανταγωνισμός. Διότι εάν οι φορολογικοί συντελεστές και οι κρατικοί κανονισμοί είναι παντού ίδιοι ή ευθυγραμμίζονται όλο και περισσότερο, τότε υπάρχουν όλο και λιγότεροι οικονομικοί λόγοι για τους παραγωγικούς ανθρώπους να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε μιαν άλλη τοποθεσία, και οι εγκατεστημένοι ληστές-κράτη μπορούν να είναι όλο και πιο απαρεμπόδιστοι, και επομένως να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, να αποσπούν και να διανέμουν την λεία τους. 

Επιπλέον, η σημερινή ΕΕ, ως καρτέλ διαφόρων κυβερνήσεων, παραμένει ενωμένη μόνο για όσο τα πλουσιότερα κράτη-ληστές (τα οποία μπορούν να αντλούν πόρους από έναν πιο παραγωγικό «πληθυσμό-ξενιστή», πάνω απ' όλα οι γερμανικές κυβερνήσεις) είναι πρόθυμα και ικανά να υποστηρίζουν τους πιο ενδεείς ομολόγους τους στα νότια και τα ανατολικά, με τους λιγότερο παραγωγικούς «ξενιστές-πολίτες» τους, σε μόνιμη και μεγάλη κλίμακα. Και όλα σε βάρος των εγχώριων παραγωγών πλούτου! 

Εν ολίγοις, η ΕΕ και η ΕΚΤ είναι ηθικές και οικονομικές τερατογενέσεις. Δεν μπορείτε να τιμωρείτε συστηματικά την παραγωγικότητα και την οικονομική επιτυχία, ενώ ανταμείβετε τον παρασιτισμό, τη σπατάλη και την οικονομική αποτυχία, δίχως να προκαλέσετε την καταστροφή. Η ΕΕ θα κατρακυλά από τη μια οικονομική κρίση στην επόμενη, και τελικά θα διαλυθεί. 

Ενόψει αυτής της κατάληξης, φαίνεται πως είναι επείγον να αποκτήσουμε μια σαφή ιδέα για τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις στην τρέχουσα πορεία του αυξανόμενου πολιτικού συγκεντρωτισμού. Και η ανάμνηση του προαναφερθέντος «ευρωπαϊκού θαύματος» θα πρέπει να δείχνει τον δρόμο προς τα εμπρός. Απαιτείται η ριζική αποκέντρωση για να ευδοκιμήσει η Ευρώπη. Αντί για την ΕΕ και την ΕΚΤ, αυτό που χρειaζόμαστε είναι μια Ευρώπη αποτελούμενη από χιλιάδες Λιχτενστάιν και ελβετικά καντόνια, που συνδέονται μέσω του ελεύθερου εμπορίου και ένα διεθνή Κανόνα του Χρυσού, και ανταγωνίζονται για να κρατήσουν και να προσελκύσουν τους παραγωγικούς ανθρώπους με ελκυστικές τοπικές συνθήκες. 

Ωστόσο, για να καταστεί αυτή η κατάσταση όχι μόνο νοητή, αλλά και εφικτή, είναι απαραίτητο τα κράτη και οι πολιτικοί να μην θεωρούνται πλέον ως αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι, αλλά ως αυτό που είναι στην πραγματικότητα: εγκατεστημένοι ληστές, γκάνγκστερ και απατεώνες. Μέχρι πρόσφατα, αυτή η εικόνα ήταν αδιανόητη για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Ωστόσο, το καθεστώς του κορωνοϊού τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αυθαίρετες και παράλογες απαγορεύσεις εξόδου, επαφών και συναθροίσεων, και τους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανονισμούς διαγνωστικών τεστ, πιστοποιητικών και εμβολιασμών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών εμβολιασμών, έχει οδηγήσει, στο μεταξύ, πάρα πολλοί πολιτικοί να θεωρούνται (σ.σ. ορθά) ως βαριά οπλισμένοι και αδίστακτοι βίαιοι εγκληματίες. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μήπως τα τρέχοντα στρατιωτικά γεγονότα στην Ουκρανία απαιτούν την αναθεώρηση ή την διόρθωση των παραπάνω αναλύσεων;  

Αντιθέτως. 

Πρώτα απ’ όλα, δεν είναι οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, οι Γερμανοί, ή οι Αμερικανοί που προκαλούν τους πολέμους, αλλά οι συμμορίες ληστών (σ.σ. τα κράτη) που κυβερνούν τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γερμανία και την Αμερική, και που μπορούν να μετακυλίσουν το κόστος ενός πολέμου στους πολίτες των εν λόγω πληθυσμών. 

Οπότε, τα μικρά κράτη ή συμμορίες ληστών διεξάγουν μόνο μικρής κλίμακας πολέμους εναντίον μικρών αντιπάλων. Τα μεγάλα κράτη, από την άλλη πλευρά, που προέκυψαν από επιτυχημένους πρωθύστερους μικρής κλίμακας πολέμους, είναι γενικά πιο πολεμοχαρή και διεξάγουν όχι μόνο μικρούς αλλά και μεγαλύτερους πολέμους εναντίον μεγάλων αντιπάλων. Και το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό από όλα τα κράτη, οι ΗΠΑ, και τα υποτελή κράτη τους που είναι συγκεντρωμένα στο ΝΑΤΟ (Οργανισμός του Βορείο-Ατλαντικού Συμφώνου), είναι το πιο ένθερμο υπέρ του πολέμου και της επέκτασης κράτος. Αυτό και μόνο είναι επαρκής λόγος για να θέλουμε μικρά κράτη και αποκέντρωση. 

Τέλος, όταν ένα μικρότερο κράτος βρίσκεται αντιμέτωπο με την επεκτατική ορμή και την απειλή ενός μεγαλύτερου, έχει βασικά δύο επιλογές: Μπορεί να υποταχθεί. Ή μπορεί να προσπαθήσει να διατηρήσει την ανεξαρτησία του. Και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να αποφευχθεί ο πόλεμος ή να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του πολέμου, υπάρχει μόνο μια πολλά υποσχόμενη συνταγή: η ουδετερότητα. Δεν ανακατεύεται κανείς στις εσωτερικές υποθέσεις της μεγάλης δύναμης, δεν την απειλεί και δεν την προκαλεί. Ακόμη και μια μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί απλά να εισβάλει σε μια άλλη χώρα. Γιατί αυτό απαιτεί πάντα μια δικαιολόγηση προς τον ίδιο τον εγχώριο πληθυσμό του, ο οποίος πρέπει να επωμιστεί το βάρος ενός πολέμου. Και όσο μικρότερο είναι ένα κράτος, τόσο πιο δύσκολο είναι να παρουσιαστεί η συμπεριφορά του σαν απειλή ή σαν πρόκληση. (Ποιος αισθάνεται ότι απειλείται από το Λιχτενστάιν;!)

Και αυτή η επιταγή της ουδετερότητας ισχύει ακόμη περισσότερο όταν, όπως στην περίπτωση της Ουκρανίας, βρίσκεστε αντιμέτωποι με δύο μεγάλες δυνάμεις με αντίπαλες αξιώσεις ταυτόχρονα και το να παίρνετε το μέρος της μιας σημαίνει μια πρόσθετη απειλή για την άλλη. Ο τρέχων πόλεμος είναι το αποτέλεσμα πολλαπλών παραβιάσεων αυτού του κανόνα από την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Αν η κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία με ένα πραξικόπημα που ενορχηστρώθηκε από τις ΗΠΑ το 2014 είχε αποφύγει ρητά να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, όπως έκανε η Ελβετία, τότε και οι δύο αποσχισθείσες ρωσόφωνες επαρχίες στα ανατολικά της χώρας θα είχαν αφεθεί να αποχωρήσουν, αντί να γίνουν αντικείμενα εκφοβισμού και τρομοκρατίας, η πιθανή απειλή για τη Ρωσία θα είχε μειωθεί, και η παρούσα καταστροφή σχεδόν σίγουρα δεν θα είχε συμβεί. 

Υπό τη συνεχή πίεση των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με το δικό

της θράσος, η ουκρανική κυβερνώσα κλίκα δεν έκανε τίποτα τέτοιο και συνέχισε να απαιτεί την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Κάτι τέτοιο θα είχε επεκτείνει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ μέχρι τα σύνορα της ευρύτερης Ρωσίας, η οποία είχε κηρυχθεί ως εχθρικό κράτος. Ως εκ τούτου, κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει ότι η συμπεριφορά της ουκρανικής κυβέρνησης θα εκλαμβανόταν από τη ρωσική πλευρά ως τρομερή πρόκληση και σοβαρή απειλή. Το πραγματικό αποτέλεσμα αυτής της πρόκλησης, που τώρα είναι απτό, δεν ήταν προβλέψιμο, ήταν όμως αρκετά προβλέψιμο ότι η δική της συμπεριφορά θα έκανε επίσης πιο πιθανή μια ρωσική αντίδραση όπως αυτή που έλαβε χώρα στην πραγματικότητα. 

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως συχνά συμβαίνει στην ιστορία, ο Πούτιν δεν έχει μόνο έναν πατέρα, αλλά πολλούς. Η εντελώς μονόπλευρη αντι-ρωσική υστερία και αναταραχή που είναι σήμερα ευρέως διαδεδομένη στη Δύση είναι επομένως όχι μόνο ανακριβής, αλλά έχει κυρίως σκοπό να αποσπάσει την προσοχή από τον ρόλο της ίδιας της Δύσης στο εκτυλισσόμενο δράμα. Και έχει σκοπό να μας κάνει να ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποτελείς τους στο ΝΑΤΟ ευθύνονται για πολύ περισσότερα θύματα πολέμου και πολεμικές ζημιές τα τελευταία τριάντα χρόνια από ό,τι η Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και επί του παρόντος στην Ουκρανία. 


Ανάλυση του κορυφαίου Αμερικανού διεθνολόγου John Mearsheimer:

 

***

 

Ο Hans-Hermann Hoppe είναι οικονομολόγος της Αυστριακής Σχολής και λιμπερταριανός/αναρχοκαπιταλιστής φιλόσοφος. Είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος της The Property and Freedom Society . 


 https://liberty-express.blogspot.com/

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ,ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ....

 Οι ''Δημοκρατικοι'' ετοιμοι να αιματοκυλησουν τον Πλανητη !Τραμπ θα λετε και θα κλαιτε. Στην απόψυξη οι παγωμένες γεωπολιτικές διενέξεις. Οι ΗΠΑ πισω απο ολα???

Καθώς η Ρωσία κλιμακώνει τα πλήγματα στη νότια Ουκρανία και το ΝΑΤΟ αρχίζει να συνειδητοποιεί πως ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει χρόνια και κάτω από το τραπέζι σταυρώνει τα δάκτυλά του για να ξορκίσει την επέκτασή του, ο πλανήτης ανατριχιάζει βλέποντας να δημιουργούνται εντάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του. Έτσι, το μόνο παρήγορο που ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες ήταν το τρολλ του Ίλον Μασκ που έγραψε το περιβόητο πιά “Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in”… («στη συνέχεια θα αγοράσω την Coca Cola για να της ξαναβάλω μέσα κοκαΐνη»)!
Μετά την τουρκική άσκηση απόβασης σε νησί και τις υπερπτήσεις με οπλισμένα μαχητικά πάνω από ελληνικά νησιά, η ελληνική πλευρά έθεσε σε ετοιμότητα την αντιαεροπορική άμυνα του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας σε όλο το FIR Αθηνών. Αν οι υπερπτήσεις επαναληφθούν, η αντιαεροπορική άμυνα έχει εντολή εγκλωβισμού των τουρκικών αεροπλάνων. Η επόμενη κίνηση είναι η κατάρριψη…
Στο μεταξύ η Μόσχα διεμήνυσε στο Ισραήλ να σταματήσει αεροπορικές επιδρομές στην Συρία και ότι δεν πρέπει να «προκαλεί τη Ρωσία να απαντήσει», δηλαδή να καταρρίψει ισραηλινά μαχητικά!
Και ξαφνικά, μετά τις εκρήξεις και τα πυρά στην αυτονομημένη Υπερδνειστερία, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου, ανακοίνωσε τον τερματισμό της ουδετερότητας της χώρας της, η οποία θέτει στη διάθεση της Ουκρανίας ειδικούς για να “εκκαθαρίσουν” από νάρκες τις περιοχές που εγκατέλειψαν οι Ρώσοι, ενώ θα συμμετάσχει στις οικονομικές κυρώσεις κατά της Μόσχας που επιβλήθηκαν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια.
Ραγδαίες εξελίξεις
Και ενώ Φινλανδία και Σουηδία ενδέχεται να ανακοινώσουν την πρόθεσή τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ στο ραντεβού των πρωθυπουργών τους στις 16 Μαΐου, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Γενς στολτενμπεργκ, ανακοίνωσε εκ των προτέρων πως είναι καλοδεχούμενες!
Στην άλλη μεριά του πλανήτη, η στρατιωτική συμφωνία των Νήσων του Σολόμωντος με την Κίνα που προβλέπει την εγκατάσταση κινέζικη βάσης μεταξύ άλλων, εξόργισε της Αυστραλία και τις ΗΠΑ που δήλωσαν με σκληρό τρόπο πως δεν θα επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Πιο πάνω, στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, οι Κινέζοι μπαζώνουν βραχονησίδες για να τις κάνουν έδαφος-βάσεις με ΑΟΖ…
Δεν πάνε καλά τα πράγματα…
Με δυο λόγια τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά κι αν προσθέσουμε τον πόλεμο του φυσικού αερίου, των αγωγών, των τροφοδοτικών αλυσίδων, τον αποκλεισμό της Σαγκάης την διατροφική κρίση κ.ο.κ. είναι σαφές πως το παγκόσμιο σύστημα έχει εισέλθει σε μείζονα αταξία, με την εντροπία να αυξάνεται εκθετικά.
Μέσα σε αυτό το θερμό κλίμα όλες οι “παγωμένες διενέξεις” μπορούν εύκολα να τεθούν σε κατάσταση απόψυξης (πχ. Σερβία-Κόσοβο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Μεσανατολικό κ.ά.). Το θέμα είναι ότι οι δύο μεγάλοι παίκτες, ΗΠΑ-Ρωσία, παρά τις εκατέρωθεν προκλήσεις, αποφεύγουν την κατά μέτωπο εμπλοκή. Πόσο θα ισορροπούν στην κόψη του ξυραφιού δεν μπορεί κανείς να ξέρει.
Τις προάλλες, ξέσπασε στην πόλη Μπριάνσκ, πρωτεύουσα της ομώνυμης δυτικής περιφέρειας της Ρωσίας η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, μεγάλη πυρκαγιά σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων. Σημειωτέον ότι οι ρωσικές αρχές έχουν κατηγορήσει τον ουκρανικό στρατό για επιδρομές εναντίον αποθηκών καυσίμων και όπλων σε περιοχές κοντά στη μεθόριο το τελευταίο διάστημα. Πόσο θέλει να πέσει καμιά αδέσποτη βόμβα πάνω σε κάποιο αγωγό αερίου…
Η Ρόζα και το αντιπολεμικό κίνημα
Κατά διαβολική σύμπτωση αυτές τις μέρες το Netflix ανέβασε μια δραματικά επίκαιρη ταινία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία την “Rosa Luxemburg” του 1986 της Margarethe von Trotta με την Barbara Sukowa και τον Daniel Olbrychski. Παρενθετικά, την καταπληκτική μουσική της ταινίας έχει γράψει ο βραβευμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης Νικόλας Οικονόμου (1953-1993)…
Είναι παραμονές του Μεγάλου Πολέμου και επικαιρότητα της ταινίας έγκειται στις προσπάθειες της Ρόζας να πείσει τα άλλα σοσιαλιστικά ευρωπαϊκά κόμματα να αντιδράσουν στον πόλεμο, με μια συντονισμένη γενική απεργία. Οι σοσιαλδημοκράτες, βυθισμένοι στον κομφορμισμό που τους παρείχε η κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση απαντούν πως οι μάζες θέλουν πόλεμο!
Να θυμίσουμε ότι η Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε σπουδάσει οικονομικά και φιλοσοφία στη Ζυρίχη. Μία από τις σημαντικότερες θεωρητικές συνεισφορές της ήταν η αντιμετώπιση των κρίσεων του καπιταλισμού, όταν εξαντλούνταν το αμορτισέρ της “πίστης” (του δανεισμού), η λύση ήταν πάντα οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι για την εξεύρεση νέων αγορών… Να σημειώσουμε επίσης ότι οι οικονομικοί αναλυτές, ήδη προ της πανδημίας, επεσήμαιναν πως τα νούμερα θύμιζαν οικονομικές καταστάσεις πριν από πόλεμο. Ήρθε ο Covid-19, αλλά φαίνεται ότι έσπασε το αμορτισέρ του δανεισμού …
Άλλωστε είναι και τα πολεμικά αναλώσιμα. Σύμφωνα με το σουηδικό παρατηρητήριο SIPRI το 2021 οι παγκόσμιες “αμυντικές” δαπάνες ανήλθαν στο ιλιγγιώδες ποσό των 2.113 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων το 38% (801 δισεκατομμύρια δολάρια) δαπάνησαν οι ΗΠΑ και αυτά αναζητούν πελάτες-καταναλωτές…

Η ΔΥΣΤΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ....

 


Η Δυστοπία είναι Εδώ!
Θανάσης Κ.
Καιρός να πούμε κάποια πράγματα έξω από τα δόντια...
Γιατί όσα βλέπουμε γύρω μας, έχουν τις "ορατές" πλευρές, αλλά έχουν και τις "αθέατες" όψεις τους.
Ορατές πλευρές, ας πούμε, είναι ο Πόλεμος που μαίνεται σήμερα στην Ουκρανία, αποσταθεροποιώντας όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
Η Ευρώπη ως σήμερα στηρίχθηκε σε δύο δόγματα:
--Πρώτο, την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία (φυσικό αέριο και πετρέλαιο).
--Δεύτερο, την αμυντική εξάρτηση από τις ΗΠΑ (με του ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν ωστόσο "κλινικά νεκρό". Έτσι το είχε "καταγγείλει" ο ίδιος ο Μακρόν, με πολλούς άλλους να συμφωνούν σιωπηλά...)
Υπάρχουν, ωστόσο, και οι "αθέατες" πλευρές - κι αυτές αφορούν τις δύο ψευδαισθήσεις που κυριαρχούσαν μέχρι σήμερα:
--Πρώτη ψευδαίσθηση: ότι η Ευρώπη δεν θα απειληθεί ποτέ στο έδαφός της και δεν θα χρειαστεί ποτέ να πολεμήσει για να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
--Και δεύτερη ψευδαίσθηση, ότι η Ευρώπη θα μπορέσει πολύ σύντομα (σε διάρκεια 15-20 ετών) να απεξαρτηθεί πλήρως από τους υδρογονάνθρακες, χρησιμοποιώντας μόνον ΑΠΕ, δηλαδή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Επειδή ακριβώς, η Ευρώπη δεν πίστευε ότι θα χρειαστεί ποτέ να υπερασπιστεί τον εαυτό της, άρα δεν έβλεπε γεωπολιτικές αντιπαλότητες γύρω της, γι' αυτό θεωρούσε απολύτως "φυσιολογικό" να εξαρτηθεί ενεργειακά από της Ρωσία. Πολλώ μάλλον, που η Ρωσία της προσέφερε φτηνό αέριο...
Για τον ίδιο λόγο παρέμενε στη "χειμερία νάρκη" του ΝΑΤΟ, που αποδυναμωνόταν συνεχώς.
Κι επειδή ακριβώς η Ευρώπη είχε την ψευδαίσθηση ότι μπορεί με τη σημερινή τεχνολογία να απεξαρτηθεί από τους υδρογονάνθρακες μέσα σε λίγα χρόνια, γι' αυτό και επένδυε σχεδόν αποκλειστικά στις ΑΠΕ. Και δεν προσπαθούσε να απεξαρτηθεί από τους Ρωσικούς ενεργειακούς πόρους - αφού νόμιζε ότι σε λίγα χρόνια θα μπορέσει να απεξαρτηθεί οριστικά και από το αέριο και από το πετρέλαιο...
Γενικά η Ευρώπη πίστευε ότι, χρησιμοποιώντας "ήπια ισχύ" (soft power) - δηλαδή κυρίως ένα συνδυασμό οικονομικών κινήτρων και οικονομικών κυρώσεων (καρότο και ραβδί) - θα μπορούσε να τιθασεύει κάθε "δύστροπο" μέλος της, να εξουδετερώσει κάθε απειλή γύρω της, να επεκτείνει συνεχώς την επιρροή της και τα όρια της...
Στο μυαλό των ευρωπαϊκών ελίτ, η Οικονομία είχε υποκαταστήσει την Πολιτική και είχε εξαφανίσει, εντελώς, την Γεωπολιτική.
Όλα τα προβλήματα είχαν μπει στον "αυτόματο":
- των δημοσιονομικών κανόνων που πρέπει να τηρούνται,
- της "θεσμικής εμβάθυνσης" που πρέπει να "προχωρά" συνεχώς,
- των εμπορικών σχέσεων που πρέπει να επεκτείνονται,
- των εκάστοτε συσχετισμών που πρέπει να "ελέγχονται" από τα πάνω (κυρίως από τη Γερμανία και την ευρω-γραφειοκρατία) και
- των μεγάλων συμβολισμών που πρέπει να εκτονώνουν κάθε πίεση "από τα κάτω"...
Στην κατηγορία των "μεγάλων συμβολισμών" εντάσσεται και η εκστρατεία κατά της "κλιματικής αλλαγής", όπου υιοθετήθηκαν μη ρεαλιστικοί στόχοι, που έδιδαν στους ευρωπαίους την αυτοπεποίθηση της "παγκόσμιας πρωτοπορίας να σωθεί ο πλανήτης" - αλλά στην πραγματικότητα πέτυχαν το ακριβώς αντίθετο: διαιώνιζαν την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία και υπονόμευαν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Κλασικό παράδειγμα, ο φιλόδοξος στόχος να περάσουμε το ταχύτερο στην "Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση".
Στόχος που είναι απόλυτα σωστός! Μόνο που υιοθετήθηκε στην Ευρώπη με τρόπο απόλυτα αντιφατικό - που ουσιαστικά τον ακυρώνει!
Γιατί "Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση" σημαίνει μεταξύ πολλών άλλων δύο βασικά πράγματα:
--Πρώτον, ότι στο εξής θα χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια.
--Και δεύτερον, ότι θα καταργηθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Η ευρύτατα εφαρμογή της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης, των αλγορίθμων και των λοιπών αυτοματισμών, σημαίνει ότι για κάθε επί πλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά μία ποσοστιαία μονάδα, θα απαιτείται πρόσθετη ζήτηση ενέργειας τουλάχιστον δύο ποσοστιαίων μονάδων. Αναλογικά διπλάσια...
Δηλαδή θα χρειαστούν άλλες πηγές ενέργειας για να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες σήμερα (κυρίως υδρογονάνθρακες) και για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση μελλοντικά.
Και επί πλέον σημαίνει ότι πολλές θέσεις εργασίας - κυρίως "κατώτερες" - θα καταργηθούν. Όπως ακριβώς συνέβη και στις τρείς προηγούμενες "βιομηχανικές επαναστάσεις...
Επί πλέον, μεγάλη μάζα μεσαίων και κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, που σήμερα απασχολούνται σε τέτοιες δουλειές, θα οδηγηθούν στην ανεργία και πρέπει να απορροφηθούν κάπου αλλού, αφού "επανεκπαιδευθούν"...
Για παράδειγμα, σε μια μέση Ευρωπαϊκή χώρα που αναμένεται να αναπτυχθεί στην επόμενη δεκαετία κατά 30% (σε πραγματικό ΑΕΠ), η ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί πάνω από 50%. Αλλά ένα ποσοστό της τάξης του 40% από τη σημερινή προσφορά ενέργειας (από υδρογονάνθρακες) θα πρέπει να μειωθεί (και να αντικατασταθεί από ΑΠΕ). Και παράλληλα ένα 20% των θέσεων εργασίας στην οικονομία της θα καταργηθούν!
Αν πρόκειται μάλιστα να περάσει και στην γενικευμένη ηλεκτροκίνηση, τότε θα χαθεί ένα πρόσθετο 25% της παραγόμενης ενέργειας (από τις μηχανές αυτοκινήτων που θα πρέπει να υποκατασταθούν από κεντρικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια)...
Δηλαδή σήμερα, μια τέτοια οικονομία παράγει και καταναλώνει 100 μονάδες ισχύος, αλλά σε δέκα χρόνια θα παράγει από τις σημερινές πηγές 35, ενώ θα καταναλώνει 150! Αυτή τη διαφορά των 115% σε σχέση με τις σημερινές της ανάγκες ΔΕΝ πρόκειται να την καλύψουν οι ΑΠΕ!
Και από πλευράς εργατικού δυναμικού, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μαζική ανεργία για ένα 20% των σημερινά απασχολούμενων. Και την ίδια στιγμή αναγγέλλουν ότι... χρειάζονται εργατικά χέρια και φέρνουν μετανάστες από χώρες της Ασίας! Τους οποίους καλούνται να "ενσωματώσουν" μετά. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να τους ενσωματώσουν, χωρίς θέσεις εργασίας, που θα φθίνουν συνεχώς...
Όπως οι ίδιοι εξαγγέλλουν, άλλωστε..
Τέλος υπάρχει όχι απλώς η ζήτηση της ενέργειας που θα αυξάνεται συνεχώς - αλλά και η τιμή της ενέργειας.
Γιατί αν η Ευρώπη θέλει να υπάρξει, πρέπει οπωσδήποτε να ξαναγίνει ανταγωνιστική διεθνώς.
Και ανταγωνιστικότητα - ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζει εμπορικούς αντιπάλους στην Ασία με πολύ πιο φθηνά εργατικά χέρια - σημαίνει φθηνή ενέργεια και ακόμα περισσότερους "αυτοματισμούς" (ρομποτική κλπ. )
Αλλά οι ΑΠΕ δεν είναι φθηνές. Και δεν είναι ακόμα "οικονομικά αποδοτικές".
Μοιάζουν φθηνότερες - και παρουσιάζονται ως "φθηνότερες" - από τους υδρογονάνθρακες σήμερα, γιατί οι υδρογονάνθρακες επιβαρύνονται με "φορολογία ρύπων" (στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κυρίως), ενώ οι ΑΠΕ επιδοτούνται (από το κράτος και τις τράπεζες).
Μ' άλλα λόγια συγκρίνουμε δύο πράγματα, εκ των οποίων το ένα φορολογείται και το άλλο επιδοτείται! Κι αυτό δεν οδηγεί σε κανένα συμπέρασμα για την "ανταγωνιστικότητα" της παραγωγής μας! Το μόνο "ασφαλές" συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι για τις... "στρεβλώσεις" που εμείς οι ίδιοι έχουμε εισάγει στις οικονομίες μας...
Πολύ περισσότερο όταν οι ανταγωνιστές μας στην Ασία δεν φορολογούν τους "ρύπους" των υδρογονανθράκων, ούτε επιδοτούν τις ΑΠΕ. Και καταφέρνουν να παράγουν ενέργεια αληθινά φθηνότερη. Και με φθηνότερο εργατικό δυναμικό.
Πράγμα που σημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας κινδυνεύει άμεσα να καταρρεύσει! Ακόμα και χωρίς τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των υδρογονανθράκων, λόγω του Πολέμου στην Ουκρανία...
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια Δυστοπία! Όπου η ενέργεια στις δυτικές οικονομίες θα είναι όλο και πιο ακριβή, όλο και πιο δυσπρόσιτη, η ανταγωνιστικότητα της παραγωγής συνεχώς θα υποχωρεί, η ανεργία θα παραμένει υψηλή και οι κοινωνικές εντάσεις θα κλιμακώνονται και θα πυροδοτούνται συνεχώς.
Τα πεντάχρονα πλάνα της αλήστου μνήμης Σοβιετικής Ένωσης ήταν πολύ λεπτομερειακά και πολύ "μεγαλόπνοα" και πολύ φιλόδοξα, αλλά είχαν ένα μικρό πρόβλημα. Ήταν εντελώς ανέφικτα!
Οι σημερινοί στόχοι της ΕΕ είναι επίσης ανέφικτοι, αν και για άλλους λόγους.
Στηρίζονται στην ποιοτική υπεροχή και στην ανταγωνιστικότητα την οποία ... υπονομεύουν, κυρίως στον ενεργειακό τομέα.
Και ευαγγελίζονται την μαζική είσοδο καινοτομιών μέσω της Τέταρτης Βιομηχανικής επανάστασης, αλλά αντί να φροντίσουν πώς θα απορροφήσουν το εργατικό δυναμικό που θα τεθεί εκτός, επιχειρούν να φέρουν πρόσθετα εργατικά χέρια "ανειδίκευτων" από την Άπω Ανατολή και την Αφρική.
Χάος...
Μη σας κάνει εντύπωση η τύφλωση των ευρωπαϊκών ελίτ.
Όπως ακριβώς δεν έβλεπαν την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, που τώρα αποδείχθηκε δραματικά, δεν βλέπουν τώρα κι όλα τα υπόλοιπα.
Η ιδεολογική τύφλωση των ευρωπαϊκών ελίτ δεν είναι τυχαία.
Υπάρχει μια αποτελμάτωση των ιδεολογιών, και μια πραγματική αλλοτρίωση των εννοιών που νοηματοδοτούσαν κάποτε την Πολιτική.
Πράγμα που οδηγεί στην πλήρη ακύρωση και της ίδιας την Πολιτικής.
* Οι Μαρξιστές δεν ασχολούνται με την ανταγωνιστικότητα, γιατί ποτέ δεν την πίστευαν. Πίστευαν βέβαια, στην "πάλη των τάξεων" και στα πεπρωμένα της εργατικής τάξης, η οποία ωστόσο φθίνει συνεχώς - σε κοινωνίες που αφενός αποβιομηχανοποιούνται και αφετέρου οραματίζονται την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (που θα "καταργήσει" την εργατική τάξη, την οποία δημιούργησε η πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση).
Τελικά οι σημερινοί μαρξιστές ξέχασαν την "Πάλη των τάξεων", και ασχολούνται με την... "πάλη των φύλων"! Κι έπαψαν να είναι μαρξιστές...
* Οι Φιλελεύθεροι επίσης δεν ασχολούνται πια με την ανταγωνιστικότητα - έχουν καταντήσει... "δικαιωματιστές"!
Μοιράζουν προνόμια σε "καταπιεσμένες μειονότητες", δεν τους ενδιαφέρει η μεσαία τάξη.
Μοιράζουν επιδόματα εκτάκτου ανάγκης, δεν δημιουργούν κίνητρα και ευκαιρίες.
Τους ενδιαφέρει η ψευδαίσθηση "ευημερίας" - όχι η Ανάπτυξη.
Απευθύνονται σε όσους κάνουν "αρπαχτές", όχι σε κοινωνικές δυνάμεις που δημιουργούν κοινωνικό πλούτο.
Μοιράζουν... ΕΣΠΑ και Κοινωνικά Προγράμματα, δεν φέρνουν ξένες επενδύσεις.
Τους ενδιαφέρουν οι ΛΟΑΤΚΙ, το MeToo και οι φάλαινες που ενοχλούνται στη θάλασσα από τις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Δεν τους ενδιαφέρει να παταχθεί η γραφειοκρατία, να μειωθεί το δημόσιο, να ξεμπλοκάρει η Δικαιοσύνη.
Δεν είναι πια ούτε Φιλελεύθεροι, ούτε Μεταρρυθμιστές.
* Οι Οικολόγοι, απλώς νοιάζονται να... "σώσουν τον πλανήτη γη"! Λίγο τους νοιάζει αν οι ευρωπαϊκές οικονομίες βουλιάξουν στο μεταξύ...
Πολεμάνε ΚΑΘΕ μορφή Ενέργειας, κι όχι μόνο του υδρογονάνθρακες. Πολεμάνε τα υδροηλεκτρικά, πολεμάνε τη γεωθερμία, πολεμάνε τα αιολικά, πολλές φορές πολεμάνε και τα φωτοβολταϊκά. Γιατί κι αυτά, σε μεγάλη κλίμακα, αλλάζουν το "μικροκλίμα". Και σε μικρή κλίμακα, δεν καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες...
Πολεμάνε και τη βαριά βιομηχανία και τη μεταποίηση και τη σύγχρονη πρωτογενή παραγωγή.
Είναι αντίθετοι με κάθε "ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον", με κάθε έρευνα ενεργειακών πόρων, με κάθε εξορυκτική δραστηριότητα, με κάθε δημιουργία μεγάλων υποδομών - τελικά πολεμούν κάθε οικονομική δραστηριότητα.
Θέλουν την ηλεκτροκίνηση, αλλά δεν θέλουν τις πρώτες ύλες (σπάνιες γαίες, κλπ.) που απαιτούνται για τις μπαταρίες των αυτοκινήτων.
Θέλουν "να βγάλουν από τη φτώχια τους λαούς του Τρίτου Κόσμου", αλλά δεν θέλουν ούτε την ενέργεια, ούτε τη βιομηχανία, ούτε τις πρώτες ύλες, ούτε τις υποδομές που δημιούργησαν τον Πλούτο του δυτικού κόσμου.
Γενικά πολεμάνε την οικονομική ισχύ της Δύσης ΚΑΙ τις αναπτυξιακές προοπτικές του Τρίτου Κόσμου! Ταυτόχρονα...
Οραματίζονται κοινωνίες χωρίς "ενεργειακό αποτύπωμα", όπως συνέβαινε τον Μεσαίωνα - αλλά με συνθήκες ευημερίας όπως οι σημερινές!
Δεν είναι πια Οικολόγοι. Είναι επαγγελματίες ακτιβιστές, που μπλοκάρουν οικονομικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όταν χρηματοδοτούνται από αντίπαλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Έχουμε ιδεολογίες χωρίς αξιακά προτάγματα.
Προοδευτικούς που σιχαίνονται την Πρόοδο.
Φιλελεύθερους που φιμώνουν τους αντιπάλους τους.
Συντηρητικούς που φοβούνται να μιλήσουν.
Και πολιτικούς που διαχειρίζονται αδιέξοδα - δεν προσπαθούν να τα ξεπεράσουν.
Έχουμε τη Δύση που μισεί τον εαυτό της! Κι ένα υπόλοιπο κόσμο που προσπαθεί να μιμηθεί τα επιτεύγματα της Δύσης, αλλά σε σύγκρουση μαζί της.
Παλαιότερα το πρόβλημα με τους ιδεολόγους μας ήταν ότι οραματίζονταν την παγκόσμια Ουτοπία. Τώρα το πρόβλημα με τους ιδεολόγους μας είναι ότι οραματίζονται την παγκόσμια Δυστοπία - και φέρνουν την καταστροφή (της Δύσης).
Η Ευρώπη ήδη ακυρώνει την ανεξαρτησία της και μοιάζει έτοιμη να υποταχθεί στις ΗΠΑ. Οι οποίες επίσης χάνουν την παγκόσμια ηγεμονία τους και ανοίγουν περισσότερα μέτωπα απ' όσα μπορούν να κρατήσουν...
Η Ευρώπη ταυτόχρονα, υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά της και ακυρώνει την ίδια την ύπαρξή της.
Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ - η Δύση συνολικά - δεν μπορούν και δεν πρέπει να συγκρουστούν με όλο τον υπόλοιπο κόσμο!
Αλλά σήμερα μοιάζει αυτό ακριβώς να κάνουν.
Τον Ψυχρό Πόλεμο τον κέρδισαν οι ΗΠΑ διότι διέσπασαν τον "άξονα" των δύο Κομμουνιστικών γιγάντων - της ΕΣΣΔ και της Κίνας - στρέφοντας την Κομμουνιστική Κίνα κατά της Σοβιετικής Ρωσίας.
Σήμερα, κάνουν το ακριβώς αντίθετο: Στρέφουν τη Ρωσία στην αγκαλιά της ανερχόμενης Κίνας και μαζί τους συνασπίζουν την επίσης ανερχόμενη Ινδία, όλη την Ασία, τον Αραβικό κόσμο και το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής...
Το πρόβλημα με τις ιδεολογίες του παρελθόντος, ήταν ότι επαγγέλλονταν την Ουτοπία, που δεν ερχόταν ποτέ.
Το πρόβλημα με τους σημερινούς φανατικούς ιδεολόγους είναι το ακριβώς αντίθετο:
Η Δυστοπία που φέρνουν είναι ήδη ΕΔΩ!