ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙς ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ,ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ..ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙς,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΙς ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ Η ΙΔΙΑ..ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΔΩ ΑΠΟΦΕΥΓΩ-ΠΛΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ,ΟΤΑΝ ΚΡΙΝΩ ΣΚΟΠΙΜΟ-ΝΑ ΕΚΘΕΤΩ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΘΕΣΕΙΣ...Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΠΟΥΚΑΡΩ....

Ἐγὼ δὲν θέλω πλέον νὰ μπουκάρω στὴν βο(υ)λή! Στὰ σχολεῖα θέλω νὰ μπουκάρω!


Εἶμαι πάρα πολὺ ἐξοργισμένη μὲ τὸ πανηγύρι ποὺ γίνεται μέσα στὰ σχολεῖα μας! Αὐτὸ τὸ πανηγύρι ποὺ παράγει μαζανθρώπους, λοβοτομημένους, ὑπηκόους!
Τὸ σύστημα, αὐτὸ τὸ σύστημα στὸ ὁποῖον μᾶς ἔχουν χώσει δίχως νὰ μᾶς ἐρωτήσουν ποτέ, κάποτε βρῆκε μερικὲς δεκάδες προσκυνημένους, τοὺς ἔχρισε ὥς «ἐπιστήμονες» στολίζοντάς τους μὲ ἕναν κουβὰ πτυχία καὶ μᾶς τοὺς ἐπέβαλλε. (Εἶναι
εὔκολο νὰ στολίσῃς κάποιον ἄχρηστο ἀλλὰ ὑπάκουο, μὲ κουβᾶδες πτυχίων! Βλέπετε καὶ τὴν Δραγώνα! Ξέρουν αὐτοὶ καλλίτερα!)
Αὐτοὶ οἱ κάποιοι λοιπὸν «ἐπιστήμονες» ἀπεφάσισαν νὰ ἀλλάξουν τὰ φῶτα στὴν παιδεία, στὰ παιδιά μας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν σὲ ἐμᾶς.
Ξεκίνησαν ταχύτατα τὴν ἀποδόμησιν ἐκ τῶν ἔσω!
Στόχευσαν καὶ ἐπέτυχαν ἀμέσως τὸ κέντρον τοῦ στόχου τους!
Τὰ παιδιά μας!
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετὰ ξεκίνησε ἡ ἀπόλυτος διάβρωσις καὶ ἡ σαπίλα!
Σαφῶς καὶ δὲν ξεκίνησε πρὸ τριῶν ἢ τεσσάρων δεκαετιῶν αὐτὴ ἡ στόχευσις. Σαφῶς καὶ ἔχει τὶς ῥίζες του σὲ παλαιοτέρους χρόνους ὅλη αὐτὴ ἡ μεθόδευσις!
Ἁπλῶς, τὶς τελευταῖες δεκαετίες γίνεται ἐν τελῶς συστηματικὰ, ἀπροκάλυπτα καὶ συνειδητά καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ταχύτερα καὶ ἐντονότερα!
Μία ματιὰ γύρω μας θὰ μᾶς πείσῃ!
Παιδιά, ποὺ ἀπὸ τὴν ἡλικίαν τῶν πέντε, ἢ ἀκόμη καὶ τῶν τεσσάρων ἐτῶν, παραδίδονται κυριολεκτικῶς στὰ νύχια τῶν ἁρπακτικῶν καὶ ἀποδομητῶν τῆς ὅποιας νοήσεώς τους!!!
Στὴν πρώτη τοῦ δημοτικοῦ ἀρχίζει ἐπισήμως ἡ λοβοτομή. (Ἐδῶ καὶ δύο χρόνια ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖον! Ὑποχρεωτικὸν γάρ!!!)
Ἕως ὅμως ἐκείνη τὴν στιγμὴ ἔχουν φροντίσει μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ τοὺς ἀποσπάσουν τὴν προσοχὴ ἀπὸ οὐσιώδη καὶ νὰ τὴν στρέψουν μόνον σὲ ὅλα τὰ φανταχτερὰ κι ἀνούσια!
Τηλεόρασις, παιδικὲς σειρὲς μὲ τὰ πιὸ «περίεργα» μηνύματα, παιχνίδια ποὺ προσανατολίζουν τὴν σκέψιν στὴν χαζομάρα!
Ὑπηκόους κατασκευάζουν διότι αὐτοὺς χρειάζονται!
Ὑπηκόους ποὺ δὲν θὰ ἔχουν καμμίαν ἀντίρρησιν σὲ τίποτα! Οὔτε σὲ πλαστικὲς τροφές, οὔτε σὲ νέες καὶ παλαιὲς τάξεις πραγμάτων, οὔτε σὲ ἐμβολιασμούς..
Ὑπηκόους ποὺ ἐὰν δὲν συμμορφώνονται, περιθωριοποιοῦνται. Ἁπλούστατα!
Ἂς μὴν συζητήσουμε γιὰ τὴν ἀθλιότητα μὲ τὴν ὁποίαν ἀντιμετωπίζουν τὴν ὅποιαν ἀντίρρησιν. Ἐὰν κάποιο παιδὶ σκέπτεται, γίνονται τόσο δεικτικοί, ποὺ τελικῶς πρὸ κειμένου νὰ μὴν περιθωριοποιηθῇ, ὥς καθαρὴ αὐτοάμυνα, σκύβει τὸ κεφάλι καὶ ἀναπαράγει ὅσα τοῦ ὑπαγορεύουν!
Μὰ τὸ χειρότερον ἀπὸ ὅλα ἐκεῖ μέσα εἶναι οἱ δάσκαλοι!
Πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ξεγελάσουν γιὰ τὴν ἀμορφωσιά τους, παπαγαλίζουν δίχως αἰδῶ κάθε βλακεία ποὺ θὰ τοὺς σερβίρουν οἱ ἄνωθεν. Ἄκριτα! Μαοῦν κάθε τί κι ὥς παπαγάλοι ἐπαναλαμβάνουν, κρυμμένοι πίσω ἀπὸ μίαν τάχα μου θέσι, ποὺ κάααααποτε ὅμως ἔχριζε στοιχειώδους σεβασμοῦ!
Διότι τελικῶς ἔχουν τὴν ἰδίαν ἀκριβῶς εὐθύνη οἱ δάσκαλοι, μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀπεφάσισαν νὰ δημιουργήσουν δασκάλους-μηχανὲς λοβοτομήσεως. Γιὰ νὰ μὴν τολμήσω νὰ ἰσχυριστῶ πὼς οἱ ἐγκέφαλοι ἴσως καὶ νὰ ἔχουν λιγότερη εὐθύνη! Βλέπετε, οἱ ἐγκέφαλοι ἀποφασίζουν! Τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα ἐφαρμόζουν! Ἀλλὰ τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα ζοῦν ἀνάμεσά μας, μᾶς συναναστρέφονται, δένονται μὲ τὰ παιδιά μας! Ποῦ, πότε, πῶς ἀντέδρασαν σέ ὅλην αὐτήν τήν μηχανή; Πότε εἶπαν ΟΧΙ στὰ ἐξοργιστικῶς ὀφθαλμοφανή! (Λέτε στό τέλος νά ἀθωώσω τούς ἐγκεφάλους; Λέτε;)
Πότε εἴδαμε γιά τελευταίαν φορά δάσκαλο νά ἀντιδρᾶ στά ὅσα τοῦ ὑπαγορεύουν οἱ «ἀνώτεροί» του; Πότε εἴδαμε κάποιον ἀπό αὐτούς νά ἀποφασίζῃ πώς πρέπει νά ἀντισταθῇ γιά χάριν ἰδίως τῶν παιδιῶν καί γιά τό μέλλον τοῦ τόπου; Πότε εἴδαμε κάποιον δάσκαλο νά ὑπερασπίζεται τήν ἀλήθεια, συνειδητοποιῶντας πώς ἔχει ἠθική, ἄρα ἱεράν, ὑποχρέωσιν νά ἀποκαθιστᾶ μὲ κάθε τίμημα, τήν ἀλήθεια στά μάτια καί στήν ἀντίληψίν τῶν παιδιῶν;
Δυστυχῶς, ποτέ!
Οἱ πλέον σημαντικοὶ ἀρωγοί ὅλου αὐτοῦ τοῦ συστήματος εἶναι οἱ ἐν τελῶς ἀμόρφωτοι δάσκαλοι!
Ναί, ἀμόρφωτοι! Πιστέψτε με! Δὲν ὑπάρχει σήμερα στὴν Ἑλλάδα πιὸ ἀμόρφωτος πτυχιοῦχος ἀπὸ τὸν δάσκαλο!!
Ξέρει λίγο ἀπὸ ὅλα ἀλλὰ τίποτα δὲν ξέρει!
Καὶ φυσικὰ οὐδόλως ἐνδιαφέρεται νὰ μάθῃ!
Ὅταν πέφτῃ κάθε μήνα ὁ μισθός, τί νά σκεφθῇ περισσότερο;
Οὔτε κἂν πὼς πληρώνεται γιὰ ὀκτάωρο ἀλλὰ στὸ σχολεῖον παραμένει ἀπὸ τέσσερις ἔως ἕξη ὧρες! Οὔτε κἂν αὐτὴν τὴν στοιχειώδη ἠθικὴ δὲν ἔχει! Νὰ προετοιμαστῇ καλλίτερα γιὰ τὴν ἐπομένη ἠμέρα!
Ὅλα τὰ ξέρουν! Ὅλα τὰ γνωρίζουν! Ὅλα τὰ ἀντιλαμβάνονται!
Ἀλλὰ δὲν γνωρίζουν γλώσσα! Δὲν γνωρίζουν μαθηματικά! Δὲν γνωρίζουν φυσική! Ἱστορία! Γεωγραφία! Μουσική!
Ἐγὼ ἤξερα πὼς ὁ παθολόγος, κατ’ ἀντιστοιχίαν, εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἰατρὸς ποὺ κατέχει τὶς γενικὲς ἀρχὲς ὅλων τῶν ἰατρικῶν κλάδων. Ἀλλὰ τὶς κατέχει. Ὅλοι οἱ ἰατροὶ πρῶτα σπουδάζουν γενικὴ παθολογία καὶ μετὰ λαμβάνουν ἐξειδίκευσιν! Ἰατρὸς δὲν γίνεσαι ἐὰν δὲν ἔχῃς τελειώσῆ μὲ τὴν γενικὴ παθολογία!
Οἱ δάσκαλοι; Τί ἀκριβῶς κάνουν οἱ δάσκαλοι;
Πρὸ μερικῶν ἐτῶν, ἔγινα μάρτυρας σὲ ἕνα περιστατικὸν ἄθλιον!
Κάποιοι συμφοιτητές μου στὸ Πανεπιστήμιον εἶχαν στήσει ὁλόκληρη μηχανή, πρὸ κειμένου νὰ περάσουν κάποια συγκεκριμένα μαθήματα. Ἔγινα μάρτυρας τοῦ γεγονότος καὶ ἀντέδρασα. Κυριολεκτικῶς ἔγινα δέκτης κάθε ἐπιθέσεως. Μάλλιστα ἕνας ἒξ αὐτῶν ἰσχυρίστηκε πὼς «δὲν πειράζει, θὰ τὰ μάθουν μετά, στὴν πράξιν»!!!
Ἡ ἀπόλυτος ἀγανάκτησις!
Τὴν ἐπομένη ἡμέρα βρεθήκαμε μὲ κάποιο φιλικό μου ζευγάρι. Ὁ σύζυγος ἦταν δάσκαλος καὶ μάλλιστα ἀπὸ τὰ πολὺ ἐνεργὰ μέλη τοῦ ΚΚΕ.
(Αὐτὸς εἶχε ἰσχυριστεῖ λίγους μῆνες πρὶν πὼς ἔχει ἱερὰν ὑποχρέωσιν νὰ κάνῃ τὰ παιδιά, στὰ ὁποία διδάσκει, ὅμοιά του!!! Γονεῖς ποὺ τοῦ ἐμπιστεύονται τὰ παιδιά τους θὰ ξημερώσουν μὲ ΠΑΜΕῖτες μίαν ὠραίαν ἡμέρα, διότι ἁπλῶς ὁ ἠλίθιος ἔχει βάλει στόχο ζωῆς νὰ μεγαλωσῃ τὸν στρατό τους!!! Μιλᾶμε γιά κατάργησιν τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως; Ἄν τέ καλέ… Τέτοια πράγματα;)
Ὁ «δάσκαλος» λοιπὸν ὅταν μὲ ἄκουσε νὰ περιγράφω τοὺς λόγους τοῦ θυμοῦ μου, ἔγινε ἔξαλλος! «Γιατί νά μήν ἀντιγράψουν; Καί πῶς θά πάρουν πτυχίο;» ἰσχυρίστηκε!
Τότε ἐγώ γιατί σκοτωνόμουν στό διάβασμα; Γιατί τό δικό μου πτυχίον θά εἶχε τήν ἴδιαν ἀξία μέ τό πτυχίον ὅλων αὐτῶν πού ἀντέγραφαν γιά νά περάσουν;
Ξέρω πὼς τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῶν φοιτητῶν εἶναι ἔτσι! Δυστυχῶς! Καὶ φυσικὰ γνωρίζω πὼς οἱ δάσκαλοι δὲν ξεφεύγουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν στάσιν ζωῆς.
Κι ἐρωτῶ, γιατί νά τούς ἀναγνωρίσω ὥς δασκάλους; Μέ ποιόν τρόπο ἔλαβαν τό πτυχίο τους καί μέ ποιάν μεθοδολογία διδάσκουν; Τῆς ἠθικῆς ἢ τοῦ ξεπετάγματος;
Μοῦ συνέβῃ κάποτε νὰ καταστρέψῃ μία ἀνίδεη δασκάλα τὰ μυαλὰ μίας ὀλοκλήρου τάξεως, νὰ καταστήσῃ τὰ περισσότερα παιδιὰ ἀνίκανα νὰ ἀντιληφθοῦν μαθηματικὰ ἀπὸ τότε καὶ στὸ ἐξῇς, διότι ἁπλούστατα ἡ ἀνίδεη δὲν γνώριζε τὸ σύμβολον τῆς ἀνισότητος!
Ναί, τόσο πολύ ἀνίδεη!
Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν ἀποκαλυφθῇ ἡ ἄγνοιά της, ἐπέλεξε νὰ κάνῃ 24 παιδιὰ ἠλίθια!
Ἦταν προτιμότερον ἀπὸ τὸ νὰ ἀνοίξῃ ἕνα βιβλίο καὶ νὰ ἀφιερώσῃ 15 λεπτὰ τῆς ὧρας πρὸ κειμένου νὰ μάθῃ τὸ ῥημαδιασμένο τὸ σύμβολον τῆς ἀνισότητος!!!
(Κάπου ἀκόμη διατηρῶ τὸ σημείωμα ποὺ τῆς εἶχα στείλει! Πρέπει νὰ ἦταν ἀρκούντως σκληρὸ, ἒξ ὅσων θυμᾶμαι, διότι ἀπὸ τὴν ἐπομένη ὅλα τὰ παιδάκια κατάλαβαν τὴν ἀνισότητα, ἀλλὰ μαθηματικὰ δὲν ἔμαθαν!!!)
Ἔχω δεκάδες παραδείγματα νὰ παραθέσω γιὰ τὴν ἀνικανότητά τους. Δεκάδες! Καὶ ἀπὸ προσωπικὲς ἐμπειρίες καὶ ἀπὸ ἐμπειρίες φίλων. Ἀρκεῖ μόνον νὰ σημειώσω πὼς κάθε φορὰ ποὺ ἐρχόμουν σὲ ἀντιπαράθεσιν μαζύ τους, τὸ παιδάκι γιὰ τὸ ὁποῖον ἔγινε κάποια παρέμβασις, ἔμπαινε ἀπ’ εὐθείας στὴν μαύρη τους λίστα.
Ξέρετε τί σημαίνει μέσα σέ ἕνα σχολεῖο ἕνα παιδί νά μπαίνῃ στήν μαύρη λίστα τῶν δασκάλων;
Δὲν θέλετε νά μάθετε!
Βρῆκα ἐμπρός μου δασκάλους χριστιανοὺς ποὺ ἔβλεπαν παιδιὰ ἀθέων ἢ παγανιστῶν καὶ τὰ προσέβαλλαν διαρκῶς. (Δὲν τοὺς ἐνοχλοῦσαν ὅμως τὰ παιδιὰ τῶν ἰσλαμιστῶν!! Γιατί ἄρα γέ;)
Βρῆκα ἄλλους ποὺ δὲν γνώριζαν οὔτε στοιχειώδη ὀρθογραφία ἢ γραμματική κι ὅταν ἕνα παιδὶ γνώριζε, τὸ περιφρονοῦσαν, ἰδίως ἐὰν τὸ παιδὶ διόρθωνε τὰ λάθη τῶν δασκάλων!!!
Βρῆκα ἄλλους ποὺ ἔτρεχαν στὸν γυμναστὴ γιὰ νὰ τοὺς ἐξηγήσῃ τὴν μίαν ἢ τὴν ἄλλην ἔννοιαν τῆς φυσικῆς καὶ τῶν μαθηματικῶν! (Πάλι καλὰ ποὺ ἦταν κι ὁ γυμναστὴς ἐκεῖ!!) Αὐτοὶ μάλλιστα ὅταν ἔμπαιναν στὴν τάξιν τους γιὰ νὰ διδάξουν ἔκαναν ἀνάγνωσι ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ ὑπουργείου. Οὔτε κἂν μίαν ἀνάλυσιν! Μία προετοιμασία ἀπὸ τὸ σπίτι τους! Μόνον γκομενοδουλειές!
Κι ὅλοι μαζὺ λειτουργοῦσαν, λειτουργοῦν καὶ θὰ λειτουργοῦν ὥς μηχανὲς ἀναπαραγωγῆς ἀνοησιῶν. Ἔτσι, δίχως καμμίαν ἔρευνα. Μόνον γιατὶ τοὺς τὸ ὑπαγόρευσε ὁ σύμβουλος, ὁ «ἐπιστημονικὸς» συνεργάτης τοῦ ὑπουργείου ἢ σκέτο ὁ ἀνώτερος!
Οἱ πιὸ πιστοὶ ὑπηρέτες τοῦ συστήματος ἀγαπητοί μου παραμένουν οἱ δάσκαλοι! Ἂς μὴν γελιόμαστε!
Συζητᾶμε γιὰ τὴν σκληρότητα τῶν ΜΑΤατζήδων. (Ἄλλοι λοβοτομημένοι κι αὐτοί! Ἀλλά ποιός τούς ἔφτιαξε ἔτσι; Ἔεεε;)
Τοὺς θεωροῦμε ἀμορφώτους, ἠλιθίους κι ἐν τελῶς ἀξέστους!
Ποιοί; Οἱ ΜΑΤατζῆδες; Γιατί; Κάποιος δάσκαλος δέν τούς ἐκπαίδευσε; Δέν τούς κράτησε στό σημεῖον ἐκεῖνον πού τούς βλέπουμε σήμερα; Δέν τούς ἀπέδειξε πώς ὅλες οἱ ἄλλες δουλειές, πλήν ἐκείνη τῶν ὑπακούων ὑπηκόων, εἶναι δουλειές τοῦ ποδαριοῦ;
Δέν τούς γαλούχησαν μέ τόσα ψεύδη, ἀνακρίβειες καί παπαγαλίες;
Τί εἶναι λοιπόν ὁ δάσκαλος; Μήπως ἡ φωνή καί ἡ πραγματική μηχανή τοῦ συστήματος, τό ὁποῖον πολεμᾶμε;
Κάθε χρόνο αὐτὴ ἡ μηχανὴ παρήγαγε χιλιάδες νέους ὑπηκόους! Καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ τὸ κάνῃ μὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερην ὁρμή! Καὶ γιὰ ὅσο θὰ τοὺς τὸ ἐπιτρέπουμε, μέσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα θὰ παράγονται πιστοί, συμμορφωμένοι, ὑπάκουοι ὑπήκοοι!
Ὑπήκοοι ἀνίκανοι νὰ σκεφτοῦν, νὰ κρίνουν, νὰ ζυγίσουν καταστάσεις, νὰ ποῦν καὶ νὰ δοῦν ἀλήθειες ἢ ἔς τὧ νὰ τὶς ἀναζητήσουν, (ἀντιθέτως, ἀποτρέπουν τὰ παιδιά μας ἀπὸ τέτοιες δράσεις! Τώρα γιά ἀλήθειες εἴμαστε;), νὰ προβληματιστοῦν. Νὰ διατηρήσουν μνῆμες καὶ τελικῶς νὰ δομήσουν ἐμπειρίες.
Ἕνα πρᾶγμα συμβαίνει μὲ ὅσους ἀποφοιτοῦν ἀπὸ τὰ σχολεῖα!
Ὑπάρχει τόσο μεγάλη λοβοτομή, ποὺ τελικῶς ἡ μὴ συγκροτημένη σκέψις εἶναι κύριον φαινόμενον τῆς κοινωνίας μας. Ἐὰν συναντήσουμε κάποιον ποὺ δύναται νὰ σκεφθῇ, τότε σίγουρα θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα ἂλλων συγκυριῶν κι ὄχι μεθοδικότητος τῶν δασκάλων! (Μήπως τελικῶς γιά αὐτόν τόν λόγο μᾶς ἄγουν καί μᾶς χειραγωγοῦν τόσο εὔκολα οἱ κρατοῦντες;)
Μὴν ξαφνιάζεστε! Τὸ πρόβλημα εἶναι μέσα στὰ σπίτια μας! Μέσα στὶς οἰκογένειές μας! Μέσα στὴν ἴδια μας τὴν σκέψιν! Αὐτὸ τὸ σύστημα, μὲ κυριοτέρους ἀρωγοὺς τοὺς δασκάλους, δηλητηριάζεικαθημερινῶς τὴν κοινωνία μας μὲ τόνους ἀπὸ δηλητήρια ψεμμάτων, ἀνιστορικότητος, ἀσυνειδησίας, παραπληροφορήσεως, ἀνηθικότητος, παρανοίας….
Παρανοϊκή κοινωνία; Λέτε;
Κι ὅμως! Ὅλοι γνωρίζουμε τὴν παρανοϊκότητα τῆς κοινωνίας μας!
Τὴν βλέπουμε παντοῦ! Ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ σταθμεύουμε ἔως τὸν τρόπο ποὺ ἀκοῦμε μουσική! Ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ βλέπουμε τηλεόρασι ἔως τὴν μουσικὴ ποὺ ἐπιλέγουμε!
Ἔχουμε καταντήσει θύματα τῆς μόδας, τῆς προχειρότητος καὶ τῆς βλακείας.
Κι ἕνα περίεργον φαινόμενον!
Κάποτε τὰ παιδιὰ καὶ οἱ γονεῖς σέβονταν τοὺς δασκάλους!
Γιατί; Ἦταν ὅλοι οἱ γονεῖς ἀμόρφωτοι κι αἰσθάνονταν δέος ἐμπρός στόν μορφωμένον δάσκαλο ἢ οἱ δάσκαλοι σέβονταν περισσότερο τόν ἑαυτόν τους; Εἶχαν περισσότερες ἀρχές καί στεγανά; Μήπως τελικῶς σήμερα ἡ ἀπόλυτος ἀπαξίωσις τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, ποὺ ἐκφράζεται ἰδίως μὲ τὴν μὴ ἀναγνώρισιν τῶν δασκάλων ὥς πρόσωπα πού χρίζουν σεβασμοῦ, μήπως λέγω, εἶναι περισσότερο μία διαισθητική ἀντίδρασις; Μήπως κατά βάθος ὅλοι μας γνωρίζουμε πώς ἀκριβῶς ἐκεῖ, μέσα στά σχολεῖα μας, συντελεῖται τό μεγαλύτερον ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητος καί δή κατά τῶν Ἑλλήνων; Μήπως αὐτά τά ἀνεκδιήγητα πρόσωπα εἶναι χειρότεροι ἀπό τούς ἐμπνευστές ὅλης αὐτῆς τῆς ἀποδομήσεως;
Προσωπικῶς κρίνω πὼς ὁ μεγαλύτερος σύμμαχος τοῦ συστήματος εἶναι ἡ παιδεία καὶ οἱ συμβιβασμένοι ὑπηρέτες της. Αὐτὴν πρέπει νὰ κτυπήσουμε, νὰ ἀποδομήσουμε καὶ νὰ ἀναδομήσουμε!
Ὅμως πῶς θά γίνῃ αὐτό; Μέ συνεργασία ἢ μέ ἀνατροπή;
Τὸ πρόβλημα παραμένει. Σὲ λίγους μῆνες μία ἀκόμη φουρνιὰ ὑπηκόων θὰ ἀποφοιτήσῃ! Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν γενεὰ θὰ εἶναι καὶ τὰ δικά μας παιδιά!
Σὲ ἔναν χρόνο ἄλλα τόσα! Καὶ σὲ δύο χρόνια ἄλλα τόσα…
Γιά πόσο ἀκόμη θά τούς ἐπιτρέψουμε νά μᾶς καταστρέφουν τήν νόησιν καί τήν ἀντίληψιν; Γιά πόσο ἀκόμη θά τούς ἐπιτρέπουμε νά λειτουργοῦν ὥς μοχλός πού καταστρέφει συνειδήσεις; Γιά πόσο ἀκόμη θά τούς ἐπιτρέπουμε νά συμπεριφέρονται ὥς ἄρχοντες στό Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν;
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀπόλυτον ἀπαξίωσιν, πρέπει νὰ δράσουμε! Νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε νὰ περνᾶ τίποτα ἀπαρατήρητον ἀπὸ ὅσα μπουκώνουν τὰ παιδιά μας. Νὰ μὴν τοὺς ἀφήνουμε σὲ χλωρὸ κλαρί!
Γιὰ ἐμένα ἡ προμετωπίδα τοῦ ἐχθροῦ μου εἶναι τὰ σχολεῖα! Αὐτὰ κτυπῶ ἐδῶ καὶ χρόνια, αὐτὰ ἀποδομῶ κι ἀπὸ ἐκεῖ πιστεύω πὼς πρέπει νὰ ξεκινήσουμε νὰ γκρεμίζουμε!
Ὄχι τὰ κτίρια! Τὰ μυαλά τους! Τὴν στάσιν τους!
Κι ἐὰν ἐπιθυμοῦν νὰ παραμένουν προσκυνημένοι, αὐτὸ εἶναι δικό τους θέμα.
Ἐμεῖς πρέπει νὰ πᾶμε ταχύτατα στὸ ἐπόμενον βῆμα!
Υ.Γ.1.Ἀξιώνουμε τὴν ἀλήθεια! Σὲ κάθε ἐπίπεδον ἀνεξαρτήτως κόστους! Τὴν ἀξιώνουμε μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο! Εἶτε λέγεται λᾶθος τρόπος ἐκμαθήσεως τῆς διαιρέσεως, εἶτε ὁ τρόπος γραφῆς τοῦ αὐτιοῦ, εἶτε ἡ ὁριοθέτησις τῶν συνόρων μας. Εἶναι δικαίωμά μας νὰ μαθαίνουν τὰ παιδά μας ἀλήθειες καὶ τὸ διεκδικοῦμε! Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ παντοδύναμοι, ὄχι αὐτοί!
Υ.Γ.2. Τυχεροὶ ἀναλφάβητοι! Φάγατε ἄλλην λοβοτομή, ἀλλὰ δὲν φάγατε σχολικὴ λοβοτομή! Μάθατε νὰ σέβεστε τὴν Φύσιν καὶ τοὺς νόμους της! Κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς εἶστε περισσότερο ἐλεύθεροι ἀπὸ πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς!
Υ.Γ.3. Ὅσο γιὰ τὴν συνειδητοποίησιν τῆς εὐθύνης τους… Τό ἄλλο ἀνέκδοτο γιά τόν Τοτό τό ξέρετε;
Ἀντὶ σημειώσεως ῥίξτε μίαν ματιὰ στὰ παρακάτω κείμενα

Ἠλίθιοι, ἀνεγκέφαλοι, ἀμόρφωτοι δάσκαλοι!

Οἱ μαθητὲς καὶ τὰ μνημο(ύ)νια!!!

Οἱ δουλέμποροι διαφημίζουν τὸ ἐμπόρευμά τους! (Νέα ἐπίθεσις τῆς χἌννα!)

Ἡ μεγάλη ἀπάτη τῆς 17ης Νοεμβρίου.

Ὁ Θάνατος τῆς Πατρῖδος μου.

Σκοτώνοντας τὴν γλώσσα (καὶ) μὲ τὴν ἐπιοίκια.

Συνδικαλισμός στὰ σχολεῖα;

Ἡ τρομοκρατία τῶν …«ἐκπαιδευομένων»!

Τὸ δικό μας μικρο«τσίπ»….

Τὸ ἀναρμόδιον ὑπουργεῖον ἀ-Παιδείας!!!

Καὶ ξαφνικὰ ἡ ΟΛΜΕ ξύπνησε!!!!

Πῶς μπορεῖ ὁ Παρακείμενος νὰ ὁδηγήσῃ στήν σχιζοφρένεια;

Πρώτη δημοσίευσις στὶς 20 Μαρτίου 2012. Ξανανεβαίνει διότι δὲν ἄρεσε σὲ κάποιους καὶ σκέφθηκα πὼς πρέπει νὰ τοὺς εὐχαριστήσω.


http://thesecretrealtruth.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: