ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙς ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ,ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ..ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙς,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΙς ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ Η ΙΔΙΑ..ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΔΩ ΑΠΟΦΕΥΓΩ-ΠΛΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ,ΟΤΑΝ ΚΡΙΝΩ ΣΚΟΠΙΜΟ-ΝΑ ΕΚΘΕΤΩ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΘΕΣΕΙΣ...Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΗΜΑ..[ΜΕΡΟΣ Ζ΄]

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ζ)


Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...108 Oldenborg Glucksburg
 Ἀλλὰ δὲν τὰ ἐρευνήσαμε ὅλα.
Βαθειά μου πεποίθησις, ὅσο καὶ ἐὰν μᾶς ξενίζῃ κάτι τέτοιο, εἶναι ἡ προσπάθεια συνδέσεως ὅλων αὐτῶν, ποὺ κατὰ καιροὺς «κρατοῦν» τὶς τύχες τῶν λαῶν τοῦ πλανήτου, μὲ …βασιλικὲς ῥίζες!!!
Ἡ ΜΙΑ καὶ ΜΟΝΑΔΙΚΗ, κατ΄ αὐτούς, …βασιλικὴ ῥίζα προσδίδει ἰσχύ. Κύρος… Σεβασμό…
Πρὸς τοῦτο καὶ γεμίσαμε πρίγκιπες, βαρώνους, λόρδους καὶ ξεπεσμένους βασιλεῖς, ποὺ περιφέρουν τὰ σαρκία τους, μοιράζουν χαμόγελα καὶ λειτουργοῦν ὡς μαριονέτες…
Τί κι ἐάν τό ἐπόμενον στάδιον τῶν παγκοσμίων σχεδιασμῶν εἶναι οἱ ἀμεσοδημοκρατίες καί ὁ κομμουνισμός;
Αὐτὰ εἶναι …παραστάσεις γιὰ τοὺς …χαχόλους. Ἡ ἐξουσία στὰ χέρια τῶν ὁλίγων ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι.
Αὐτῶν τῶν ὁλίγων ποὺ  εὐρίσκοντο πίσω ἀπὸ βασιλεῖς κι αὐτοκράτορες καὶ θρησκεῖες καὶ στρατηλᾶτες ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες. Εἶναι πάντα οἱ ἴδιοι… Κι ὅλοι μεταξύ τους συγγενεῖς, γιὰ νὰ ἔχουν καὶ  τὴν σχετικὴ ἐμπιστοσύνη (ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες) ἀναθέσεως τῶν ἐπὶ μέρους ἐξουσιῶν.
Ἄλλως τέ…
Οἱ ξεπεσμένοι …εὐγενεῖς τους εἶναι ἤδη ἀρκετὰ προσηρμοσμένοι στὰ νέα κομμουνιστικὰ ἰδεώδη καὶ πανέτοιμοι νὰ μεταπηδήσουν σὲ …κόμματα καὶ κεντρικὲς ἐπιτροπές, ποὺ θὰ λειτουργοῦν ἐπίσης ὡς ἐπιστάτες κι ἐπόπτες καὶ σταθμᾶρχες…

Δὲν θὰ τὴν ξαναπατήσουν ὅπως οἱ Ῥομανῶφ.Δὲν πλησιάσαμε ὅμως πολὺ στὶς …ἄκρες αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν μὲ τὴν Ῥωσσία.
Τὴν Ῥωσσία τῶν Ῥομανῶφ, ποὺ ἐπισήμως ἐσφαγιάσθησαν ἔως ἑνός.
Ποίο τό σύμβολον τῶν Ῥομανῶφ;
Μὰ φυσικὰ ὁ γνωστός μας ἀετός…Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...25 Ῥωμανῶφ
Ὁ γνωστὸς ἀετὸς τοῦ Διός…Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...105 ἀετοί
Μία σφαγὴ στὴν ὁποία κάποιο μέλος τῆς οἰκογενείας τῶν Rothschild  φαίνεται πὼς ἔβαλε τὸ …βρωμόχερό του!!!
Τὸ 1915, στὸ συμβούλιον τῶν ἠγετῶν τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἔγινε στὴν Βιέννη, ὁ τσᾶρος Ἀλέξανδρος ἠρνήθη τὴν ἐκγαθίδρυσιν παγκοσμίου κυβερνήσεως καὶ κομμουνισμοῦ στοὺς Rothschild, ποὺ ἐπίσης παρίσταντο. (Ὡς τί;;;;).
1917. Ῥωσσία. Γενοκτονία τῶν Ῥομανῶφ.

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Ὅπως αὐτός, ὁ ῥωσσικὸς ἀετός, ποὺ κάποτε ἦταν τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς Ῥώμης καὶ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν Ποντίων, ἀλλὰ μετὰ μετεπήδησε στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀγγλία καὶ στοὺς σχετικοὺς λόρδους καὶ πρίγκιπες καὶ βασιλεῖς…
…ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀπλῶς πηγαινοερχόταν, ἀναλόγως τῶν συμφερόντων καὶ πάντα κατεδείκνυε μία πληροφορία!!!
Τὴν γραμμὴ τοῦ αἵματος, γιὰ τὴν ὁποίαν ὅλοι οἱ βασιλικοί, αὐτοκρατορικοί, πριγκιπικοὶ ἀπόγονοι διαρκῶς ὐπερηφανεύονται. Ἔχουν τοὺς λόγους τους φυσικά…

Εἶναι ὁ ἴδιος ἀετὸς ποὺ κάποτε ἦταν ὁ βυζαντινὸς ἀετός, τὸν ὁποῖον κληρονόμησαν οἱ ‘Ρομανῶφ, ποὺ τώρα εἶναι σύμβολον τῶν …Rothschild, ἀλλὰ καὶ τῆς Αὐστρίας…
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...88 Rothschild
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...113 Αὐστρία σύγχρονον
Καὶ χρησιμεύει γιὰ νὰ ξεκαθαρίσῃ κάθε ἀπορία.
Οἱ ἔχοντες τὸν ἀετὸν σὰν σύμβολον ἔχουν καὶ τὴν πραγματικὴ ἐξουσία.
Μὲ ὅλα τὰ πολλὰ ἤ λίγα στολίδια του…

Ὁ ἀετὸς τῆς Αὐστρίας, γιὰ παράδειγμα, ἔχασε τὰ ὅπλα του καὶ τὰ ἀντικατέστησε μὲ τὰ …σοβιετικὰ ἐργαλεῖα τοῦ κομμουνισμοῦ τῶν Rothschild!!!
Προσαρμογὴ λέγεται αὐτό…
Οἱ Αὐστριακοὶ ἀπόγονοι ἁπλῶς τὸ ἀντελήφθησαν νωρὶς καὶ ἔσπευσαν νὰ προσαρμόσουν τὰ σύμβολά τους, γιὰ νὰ μὴν τὸ μετανοήσουν, ὅπως κάποτε οἱ Ῥομανώφ.
Σφυρὶ καὶ δρεπάνι… Τὰ μέσα…
Κι ἀπὸ κάτω οἱ λαοὶ ἁλυσοδεμένοι…
Αὐτὴ εἶναι ἡ γραμμὴ κι ἐκεῖ ὁδεύουμε ὅλοι μας.

Διότι κακὰ τὰ ψέμματα…
Κάθε χώρα ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της φορᾶ κι ἕνα ἀετὸ γιὰ νὰ καταδεικνύῃ τὴν δύναμίν της, ἀφ΄ ἑνός, τὴν ὑποταγή της καὶ τὶς ἐξαρτήσεις της ἀφ΄ ἑτέρου.
Κι ἔτσι ἡ Συρία τοῦ Ἄσαντ ἔχει αὐτὸν τὸν ἀετόν:
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...91 Συρία
Καὶ ἡ Συρία τῶν μισθοφόρων ἔχει αὐτόν:
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...119 μισθοφόροι Συρίας
Ἀετὸς νὰ εἶναι κι ὅ,τι νἄναι..
Κι ἐὰν παρατηρήσουμε τὶς σημαῖες τῶν κρατῶν γύρω μας, ἐπάνω μας καὶ κάτω μας, πέρα μας καὶ δῶθε μας, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ὅλα τους ἕναν ἀετὸ φέρουν.
Οἱ μόνοι ποὺ δὲν ἔχουν ἀετό, ἀπὸ ὅλα τὰ κράτη, τῆς Εὐρώπης, εἴμαστε ἐμεῖς.
Γιατί ἄρα γέ;(Μόνον ἡ ἐκκλησία τὸν διατηρεῖ ἀλλὰ αὐτὸ ἀποδεικνύει ἀκριβῶς τὴν καταστολὴ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει!!!)
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...105 ἀετοί
Τί σημαίνει ὅμως αὐτός ὀ ἀετός;
Διότι σαφῶς συμβολίζει αὐτὸν ποὺ κρατᾶ τὴν ἀπόλυτο ἐξουσία στὰ χέρια του, ἀλλὰ σίγουρα κάποιαν πληροφορία μεταφέρει, ποὺ ἐμεῖς ἀγνοοῦμε, ἀλλὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὸν χρησιμοποιοῦν, ὡς σύμβολον, εἶναι πολὺ σημαντική!!!
(Ἴσως νὰ πιστεύουν πὼς τοὺς δίδει δύναμιν… ἤ πὼς τοὺς συνδέει μὲ κάποιαν δύναμιν… ἤ πὼς τοὺς ἐπιτρέπει νὰ διαχειρισθοῦν δυνάμεις…!!!)
Αὐτὴ ἡ πληροφορία ἀφορᾶ στὸ τὶ πιστεύουν αὐτοὶ ποὺ τὸν χρησιμοποιοῦν, ὄχι στὸ τὶ ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμεθα. Κάθε τους οἰκοδόμημα ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ κι ἕναν ἀετό.
Κάθε τους αὐτοκρατορία ἐπίσης. Κάθε τους θρησκεία, κράτος, σημαία…
Κάθε μασωνικὴ στοά, κάθε τάγμα μυστικιστικό, κάθε βρωμιά τους καὶ κάθε ἀλητεία τους.
Ὅλη ἡ ἱστορία βρίθει ἀπὸ τὶς ἀτιμίες τους καὶ τοὺς ἀετούς τους…
Αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενον.
Κι αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ ἐρευνήσουμε, νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἐμεῖς σὰν Ἕλληνες.

Φιλονόη

Σημείωσις

Μερικὰ δείγματα αὐτῶν τῶν συμβολισμῶν, ποὺ τόσο ἐμμονικὰ διατηροῦν καὶ ἐπιδεικνύουν οἱ κρατοῦντες, κατὰ περιόδους, εἶναι αὐτά:
Ἀετός… Δικέφαλος ἀετός…
Σύμβολον Βυζαντίου (Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας)…Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...48 οἰκόσημον Rothschild-ῬομανῶφΜὰ στὴν συνέχεια τῶν Ῥομανῶφ…
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...52 Ῥωσσία
Κι ἐφ΄ ὅσον μᾶς τελείωσαν οἱ Ῥομανῶφ κατέληξε στοὺς (πραγματικούς) διαδόχους τους…
Τοὺς …Rothschild!!! 
Ἔλα ὅμως ποὺ τώρα τὸ ἔχουν καὶ οἱ Rothschild…
Τό …κληρονόμησαν ἤ ἰδέα μου εἶναι;
Σύμβολον τῶν Ῥώσσων, θυρεός. Καὶ ἐπὶ Ῥωμανῶφ…
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...60 Αὐστρία
Κι ἐπὶ Ἀψβούργων..
Ἀλλὰ καὶ Γερμανῶν γενικότερα…Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...12 Γερμανία
Κι ἐπὶ Ναπολέοντος…
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...42 Γαλλία
Καὶ ἐπὶ ἀγγλικῆς κοσμοκρατορίας…
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...69 Ἀγγλία δεξὺς λευκὸς ἀετός Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...68 Ἀγγλία ἀριστερὸς μαῦρος ἀετός
Εἰδικῶς μὲ τὸν Μάρλμπορο…
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...34Μάρλμπορο
Ἐπὶ τωρινῆς, μὴ ἀγγλικῆς κοσμοκρατορίας, ἀλλὰ μὲ μία Ὀξφόρδη (σχολεῖον τῆς βασιλίσσης) ποὺ ἐκπαιδεύει ἡγέτες, μὲ στόχο φυσικὰ νὰ διατηρῇ τὴν (ἐπὶ τῶν τύπων) …κοσμοκρατορία της!!!
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...73 Ὀξφόρδη
Καὶ μὲ ἕναν ἀγγλικὸ λαὸ ποὺ σύμβολό του ἔχει τὰ φτερὰ τοῦ ἀετοῦ…Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...72 ὑπηρετῶ φτερά
Ἐπάνω ἀπὸ ἕναν ῥόδακα…
Σοβαρὴ λεπτομέρεια… Πολὺ σοβαρὴ αὐτὸς ὁ ἀετός.
Ἰδίως ἐὰν συνειδητοποιήσουμε πὼς σήμερα ὅλες οἱ ἐχθρικὲς πρὸς τὸν Ἄνθρωπο δυνάμεις, ποὺ κρατοῦν τὶς ἐξουσίες, μὲ μέσον τὸ χρῆμα, τὸν ἀετὸ ἔχουν σὰν σύμβολον.
Ἀκόμη καὶ οἱ πρῶτοι σουλτᾶνοι, οἱ Σελτζοῦκοι, τὸν ἀετὸ εἶχαν σὰν σύμβολον.
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...125 Σελτζοῦκοι
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...114 Νότιος Ἀφρικὴ Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...102 Ἰορδανία (2) Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...97 Νιγηρία Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...124 ἈζόρεςΣύμβολα καὶ οἰκόσημα...102 Ἰορδανία (2)
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...122 ῬουμανίαΣύμβολα καὶ οἰκόσημα...109 φιλιππίνες  Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...103 Κουρδιστάν Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...100 Ἰσπανία Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...98 Ἀλβανία Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...95 Αἴγυπτος Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...93 Η.Π.Α Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...92 Σερβία Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...87 Μάλτα
(Κάθε εἰκόνα ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν σειρὰ τῶν δημοσιεύσεων, περιλαμβάνει καὶ τὸ ὄνομα τῆς προελεύσεώς της ἤ τὴν χώρα ποὺ τὴν χρησιμοποιεῖ.) http://filonoi.gr/2016/02/20/symbola-kai-oikoshma-z/    ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ......

Δεν υπάρχουν σχόλια: