ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙς ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ,ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ..ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙς,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΙς ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ Η ΙΔΙΑ..ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΔΩ ΑΠΟΦΕΥΓΩ-ΠΛΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ,ΟΤΑΝ ΚΡΙΝΩ ΣΚΟΠΙΜΟ-ΝΑ ΕΚΘΕΤΩ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΘΕΣΕΙΣ...Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΠΕΡΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ[Μέρος Α΄]

Γράφει ο ΠΑΛΑΙΟΣ[ουχί των ημερών,αλλα του διαδικτυου]
ΓΕΝΙΚΑ & Προϊδεαστικά
α. Ορισμός
Με τον όρο Πλέγμα/Κάνναβο εννοούμε γενικώς μια διάταξη, σημείων, τοποθεσιών, «εργαλείων» κλπ. που διασυνδεόμενα μεταξύ των, με κάποιον τρόπο, απαρτίζουν μια ομάδα και δημιουργούν έναν δυναμικό σχεδιασμό, δομή.
β. Σκοπός
Ο γενικότερος σκοπός ενός πλέγματος είναι να βοηθήσει ή να σπρώξει «πράγματα» και καταστάσεις προς κάποια κατεύθυνση – κεντρομόλως ή φυγοκέντρως.
γ. Συνδεσμολογία
Η δε συνδεσμολογία, των σημείων, του όποιου πλέγματος, μπορεί να είναι πολύπλευρη, πολύτροπη και πολυποίκιλη.
δ. Πεδίο
Τα κομβικά αυτά σημεία που λαμβάνουν μέρος στον σχεδιασμό, του όποιου-κάποιου πλέγματος, μπορεί να βρίσκονται στον χώρο, στον χρόνο (μορφήν άγκυρας) ή και αλλού (φούσκες και παράλληλα σύμπαντα) – έχουμε δηλαδή χρονικά, χωρικά κλπ. σημεία.
Αυτά μπορεί να είναι τελείως ανεξάρτητα αλλήλων ή μπορεί και να διασυνδέονται …. με ποικίλους τρόπους.
*****
ΘΕΩΡΙΑ
Όπως είπαμε και πιο πάνω τα Πλέγματα είναι πολλών μορφών – Χωρικά, Χρονικά κλπ. ή επίσης και μεικτά.
Στην συνέχεια λοιπόν, θα ασχοληθούμε κυρίως με τα χωρικά … που είναι πιο κατανοητά και χειροπιαστά, καθώς και αμέσου ενδιαφέροντος.
___
Α. Χωρικά Πλέγματα
Είδη – Βαθμίδες & Διάκριση Χωρικών Πλεγμάτων
1. Μια πρώτη διάκριση των χωρικών πλεγμάτων είναι σε Δισδιάστατα, Τρισδιάστατα και Πολυδιάστατα.
• Τα πιο απλά και κατανοητά είναι τα πλέγματα Επιπέδου/Δισδιάστατα, τα οποία εδράζονται επί κάποιας επιφανείας (περιορισμένου σχετικά εύρους), και αποτελούνται πάντα από (3)τρία και πάνω σημεία, τα οποία οριοθετούν το πλέγμα, και αναφέρονται συνήθως στο Ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων. Δυνατόν δε να περιλαμβάνουν ή και όχι το κεντρικό σημείο. Απλές δομές είναι, το τριγωνικό, το τετραγωνικό κλπ. με ή χωρίς το κεντρικό σημείο.
• Τα αμέσως επόμενης και ανώτερης βαθμίδας, είναι τα Τρισδιάστατου χώρου πλέγματα. Αυτά αποτελούνται οπωσδήποτε από (4)τέσσερα και πάνω σημεία, με αναφορά τους στο σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων. Και αυτά δυνατόν να περιλαμβάνουν ή και όχι το κεντρικό σημείο. Μια απλή δομή είναι το τετράεδρο (τριγωνική πυραμίδα)
• Μια περισσότερο ανώτερη δομή είναι αυτή που κάνει χρήση ανωτέρων μορφών γεωμετρίας (όπως του Ρήμαν/Ελλειπτική, Λομπατσέφσκυ/Υπερβολική, Μάντελμπροτ/Μορφοκλασματική/Φρακταλική)
• Και υπάρχουν ακόμα παραπέρα πιο πολύπλοκα πλέγματα, πλέγματα που κινούνται πάνω σε περισσότερες διαστάσεις.
2. Μια δεύτερη διάκριση είναι, σε Ομφαλικά και σε Κενά Ομφαλού, με ύπαρξη Φυσικού ή Νοητού Ομφαλού.
3. Βάσει της Ομφαλικής υλοποίησης διακρίνονται σε Αρσενικής και Θηλυκής Δομής.
4. Μια τέταρτη διάκριση είναι, σε Κεντροβαρικά και Περιφερειβαρικά
Τα πρώτα μπορεί να είναι πλήρως κλειστά ή κλειστά εν αναπτύξει, ενώ τα δεύτερα μερικώς κλειστά.
~~~~~
Περισσότερα επί των Χωρικών Πλεγμάτων
α. Επίπεδου χώρου/Δισδιάστατα Πλέγματα
Τα πλέγματα αυτού του είδους είναι γενικώς περιορισμένης εμβέλειας και εκτείνονται σε σχετικά μικρό χώρο, συνήθως σε μια ακτίνα μέχρι 200 χιλιόμετρα από το κεντρικό σημείο-κέντρο βάρους, πάντως όχι περισσότερο από μια χιλιάδα χιλιόμετρα, διότι όσο αυξάνει η απόσταση από το κέντρο μειώνεται η δραστικότητα του πλέγματος.
Κάτι το οποίο μπορεί να ξεπεράσει εν μέρει αυτό το πρόβλημα, είναι η Φρακταλική Δομή και Ανάπτυξη του πλέγματος, αλλά οπωσδήποτε όχι να κινηθεί και να αναπτυχθεί σε υπερβολικά μεγάλη απόσταση, διότι υπεισέρχονται πολλοί άλλοι παράγοντες που μειώνουν την δραστικότητα συναρτήσει αυτής.
Τα Δισδιάστατα πλέγματα είναι η κατώτερη βαθμίδα πλέγματος, λόγω του ότι έχουν περιορισμούς στην έκταση που μπορούν να καλύψουν και επιπλέον ένεκα του ότι δεν είναι πλήρως κλειστό σύστημα, οπότε και γι’ αυτό παραμένουν σχετικά εκτεθειμένα.
Τα επίπεδα πλέγματα πολλές φορές ονομάζονται και πλέγματα Πολυγωνικής Μορφής (τριγώνου, τετραγώνου, πενταγώνου, εξαγώνου, επταγώνου, οκταγώνου, εννεαγώνου, δεκαγώνου, εντεκαγώνου, δωδεκαγώνου …. ν-γώνου), μετά Ομφαλού ή μη. Δηλαδή έχουμε ένα κέντρο (με ομφαλό ή μη) και σε μία περιφέρεια-απόσταση (Χ) έχουμε όλα τα υπόλοιπα σημεία που απαρτίζουν το πλέγμα μας. Όλα τα σημεία εστιάζονται στο πραγματικό ή νοητό κέντρο.
Καθένα από τα σημεία της περιφερείας, μπορεί επίσης να αναπτύξει το δικό του σύστημα πλέγματος, ιδίας με το βασικό ή διαφορετικής πολυγωνικής μορφής, που μπορεί να είναι ίδιας μορφής για όλα τα σημεία της περιφερείας ή και διαφορετικής για το καθένα, εξαρτάται σε τί αποσκοπεί η όλη ανάπτυξη.
Η διαφορετική πολυγωνική ανάπτυξη των Δευτερευόντων σημείων, μειώνει μεν την επέκταση αλλά ταυτόχρονα μπορεί να εμπλουτίσει την βασική διάταξη, ενώ η ομοιοανάπτυξη -φρακταλικό σύστημα- ισχυροποιεί την βασική διάταξη και μπορεί να αυξήσει και το χωρικό εύρος.
Τα πλέγματα αυτά μπορούν να δομηθούν με εστίαση επί πραγματικού η νοητού κέντρου, με Νοητό ή Υπαρκτό Ομφαλό και δή μορφής Αρσενικής ή Θηλυκής.
Επίσης όπως είπαμε και ανωτέρω, μπορεί να είναι Κεντροβαρικά ή Περιφερειβαρικά, να έχουν δηλαδή Κεντρομόλο ή Φυγόκεντρο κίνηση.
~~~~~
β. Τρισδιάστατης μορφής Πλέγματα
Τα απλά Τρισδιάστατα πλέγματα μπορούν να επεκταθούν τόσο ώστε να καλύψουν πλήρως ένα ουράνιο σώμα – όπως ας πούμε την Γη, σαν παράδειγμα πάρτε την υδρόγειο με τους Πόλους, τους παραλλήλους και τους Μεσημβρινούς.
Δομούνται ως προβολές σημείων της νοητής σφαίρας επί της επιφανείας.
Συνήθως αυτές οι δομές είναι Πολικά αναπτυσσόμενες. Εδράζονται επί ενός κέντρου, που λειτουργεί ως Ομφαλός, και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και στο διαμετρικό του σημείο, τον άλλο πόλο, καλύπτοντας πλήρως το σώμα.
Σκοπός αυτών των συστημάτων είναι να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο του σώματος και να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην όλη πορεία, κάτι το οποίο βεβαίως θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά έχει σχεδιασθεί και δομηθεί η όλη ανάπτυξη του πλέγματος και πόσο έχει ενισχυθεί με επιμέρους δευτερεύουσες ενισχύσεις.
Η πιό απλή μορφή Τρισδιάστατου πλέγματος είναι αυτή του Τετραέδρου (τριγωνική πυραμίδα), αλλά που βεβαίως πάσχει επειδή δεν μπορεί να έχει τον αντίθετο Πόλο και αφήνει έτσι ανοικτό το σύστημα στην ανάπτυξη αντίπαλου δέους, το ένα μερικά εισερχόμενο στο άλλο, ως ένα αστεροειδές πολύεδρο, (το οποίο παρουσιάστηκε στον δυτικό κόσμο ως Μέρκαμπα και με την επίπεδη μορφή σαν το 6-άκτινο άστρο, και στον ανατολικό κόσμο σαν Μάνταλα της Βατζραβαράχι/Ντόρτζε Πάμο και σε επίπεδης μορφής αποτύπωση σαν την Γιάντρα του 6-άκτινου -βασική δομή σε πολλές Γιάντρες ιδίως θηλυκών θεοτήτων-) με αποτέλεσμα αλληλοεμπλοκή και αλληλοεπικάλυψη.
Τα Τρισδιάστατης μορφής πλέγματα, βασίζονται πάνω στα κυρτά Πολύγωνα, που τα βασικά και κανονικά, εξ αυτών, έχουν ονομαστεί και Πλατωνικά στερεά -όπου όλες οι έδρες τους είναι ίσα κανονικά πολύγωνα και οι γωνίες των πολυγώνων είναι όλες τους ίσες- (4-εδρο/τριγωνική πυραμίδα=Φωτιά, 6-εδρο/6 τετράγωνες έδρες/κύβος=Γή, 8-εδρο/8 τριγωνικές έδρες/τετραγωνική διπυραμίδα=Αέρας, 12-εδρο/12 πενταγωνικές έδρες=Αιθέρας, 20-εδρο/20 τριγωνικές έδρες=Νερό).
Να σημειώσουμε όμως ότι όλα τα κυρτά πολύγωνα, εξαιρουμένων των κανονικών, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογή πλέγματος επί ενός σώματος.
Πέραν της επιφανείας του σώματος, το κτίσιμο ενός πλέγματος μπορεί να επεκταθεί και σε κάποιο ύψος από την επιφάνεια (στατικής φύσεως δορυφόροι), κάτι σαν ένα δεύτερο κουστούμι πάνω από το εσωτερικό, δηλαδή οι δορυφόροι ακριβώς επάνω από τα σημεία του πλέγματος στην επιφάνεια, όπου κάθε τέτοιο σημείο είναι απόλυτα δεμένο με το αντίστοιχο της επιφανείας, διαβιβάζοντας την όποια ενέργεια μεταξύ των. Επί ημισφαιρίου η διαβίβαση μπορεί να γίνει και ΑΠΟ και ΠΡΟΣ το Πολικό κέντρο.
Τα Τρισδιάστατα Πλέγματα είναι πάντα Ομφαλικά/Πολικά, Αρσενικής ή Θηλυκής υλοποίησης, και Διπλής-Παλινδρομικής λειτουργίας, ταυτόχρονα κεντρομόλου και φυγοκέντρου ροής.
Περαιτέρω τα τρισδιάστατης μορφής πλέγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επέκταση στο διάστημα, όπου το σώμα πλέον αποτελεί τον πυρήνα-κέντρο-ομφαλό και επάνω εκεί χτίζεται το πλέγμα, υπό μορφήν νευρωνικής συνάψεως, όπου πολύ περισσότερα πολύεδρα μπορούν να βρουν χρήση (πχ. Αστεροειδή Πολύεδρα), όπως και να χρησιμοποιηθούν και τα Δυικά Πολύεδρα, προς περαιτέρω ενίσχυση.
Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη και λεπτής μορφής ανάπτυξη, η οποία εκτός των επιπλέον στοιχείων, έχει ανάγκη την επί του εδάφους απόλυτη ακριβείας δόμηση, καθώς και δορυφορική σύνδεση όχι λιγότερων των δύο στοιβάδων, με ιδανικό την τριπλή στοιβάδα.
Συνδετική Ζεύξη μεταξύ Πλέγματος Πλανητών/Ουρανίων Σωμάτων, χρησιμοποιείται και σαν Πύλη/Τούνελ Μεταφοράς/Σκουληκότρυπα – χρήση Ελλειπτικής Γεωμετρίας.
Εντός του Γνωστού Χώρου, Πύλες ανοίγουν από οποιοδήποτε σημείο προς κάποιο άλλο, με την δημιουργία Συναπτικού Πλέγματος (το πλέγμα δημιουργείται εκείνη την στιγμή) και Ελκτική Προβολική Ζεύξη του προς κάποιο άλλο σημείο του Χώρου, σύμφωνα με τις αρχές Κβαντικής Φυσικής και Ελλειπτικής Γεωμετρίας.
Όπλα με χρήση Τρισδιαστάτου Πλέγματος, με δορυφορική ενίσχυση, χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη επίθεση, εκείνη προ του γνωστού ΕλληνοΑτλαντικού πολέμου, εναντίον του Ομφαλικού Κέντρου Ελλάδος, που αν και υπέστη μερική καταστροφή άντεξε, αλλά πήγε φούντο στην επόμενη, συμπαρασύροντας μαζί του στον βυθό του Αιγαίου μεγάλο τμήμα, ευτυχώς χωρίς ολική και πλήρη εξαφάνιση, της πάλαι ποτέ Ελλάδος. Η ανταπόδοση των Ελλήνων, καθώς η δική τους δομή ήταν πιο ισχυρή, είναι γνωστό τι επέφερε, κατά την πρώτη και δεύτερη χρήση του – την πλήρη και οριστική εξαφάνιση Ποσειδωνίας και Ατλαντίδος.
Χρήση κάποιων αρχών, αυτού του πλέγματος, κάνουν σήμερα υλοποιήσεις όπως αυτή του Χαάρπ
Β. Χρονικά Πλέγματα
Τα Χρονικά Πλέγματα, Λειτουργούν και Δομούνται όπως και τα Χωρικά, με την διαφορά ότι αντί να υλοποιούνται επί Χώρου υλοποιούνται επί Χρόνου, και αντί για Χωρικές χρησιμοποιούν Χρονικές Συντεταγμένες.
Κάποιο Χρονικό σημείο (του Παρόντος, Παρελθόντος ή Μέλλοντος) χρησιμοποιείται ως Ομφαλός και επάνω εκεί κτίζεται το Πλέγμα.
Εδώ πέφτουν καρυκεύματα διαφόρων τύπων … και παίρνουν μέρος Μορφο-πεδία, Αρχέτυπα κλπ. κλπ.
Χαοτικές και Κβαντικές «θεωρίες» δίνουν και παίρνουν … και αν θεωρήσετε ότι τελειώσατε … γελαστήκατε !!!
Κάποιας μορφής, ταξίδια στον ΧΡΟΝΟ-Χρονικές Πύλες, υλοποιούνται βασιζόμενα σε Χρονικά Πλέγματα.
Τέλος πάντων, αυτής της μορφής τα πλέγματα, δεν ξέρω αν μπορέσουν ποτέ να υλοποιηθούν ξεκάθαρα στον δικό μας συμπαντικό χωρόχρονο.
Αλλά ας υπάρχει η αναφορά τους … έτσι σαν ιδέα … εγκυκλοπαιδική.
___
Γ. Μεικτά / Χωροχρονικά Πλέγματα
Αυτά κυρίως υλοποιούνται στην βάση κάπου Χωρικού Πλέγματος, και συνήθως ο Ομφαλός Ζευγνύεται Συναπτικά με κάποιο Χρονικό Πλέγμα, όπου και μπορεί να γίνει και μεταφορά ενέργειας με προβολή και όχι μόνο, στο παρελθόν ή το μέλλον (μιας κατάστασης ή υλοποίησης) – κάτι σαν επαναφορά από το παρελθόν ή μεταφορά στο μέλλον, σαν μια καρμπόν αντιγραφική υλοποίηση και όχι αυτούσια μεταφορά.
Επίσης, κάτω από αυτό το πλαίσιο, μπορεί να δούμε ξαφνικά και απροσδόκητα, να ενεργοποιούνται, εκεί που κανείς δεν το περιμένει, Παλαιά Πλέγματα, Κρυφά ή Φανερά αλλά οπωσδήποτε λειτουργικά-μη κατεστραμμένα, και να γίνεται το έλα να δεις.
___
Δ. Πλέγματα Φούσκας
Αυτά είναι παρόμοιας λειτουργίας με τα ΧωροΧρονικά, μόνο που η μετάβαση γίνεται μεταξύ Παραλλήλων ΧωροΧρονικών δομών.
Μια πάρα πολύ ανώτερης μορφής φυσική, από τις κβαντικές αρχές που εμείς γνωρίζουμε, δίνει τα ρέστα της σε αυτό το παιχνίδι.
Καλά μιλάμε ότι έχω σαλτάρει … τι λέω ρεεεεέ …. πάω καλά ;;
Αλλά είπαμε … λέω φανταστικές βλακείες … για να τρελάνω τα παιδιά !!!
___
Ε. Πλέγματα Εφέλκυσης – Ιδιαίτερη Μορφή Πλεγμάτων
α. Η μορφή αυτή Πλέγματος έχει την εξής ιδιαιτερότητα:
Βασίζεται στην εφέλκυση και Απορρόφηση ενεργείας, διά των Υπερινών -Συμπαντικών Ενεργειακών Ροών, μέσω υλοποίησης Ζεύξεως σημείου/σχηματισμού διά της Ομοιοσχηματικής Κραδασμικότητος, με κάποιον Αστερισμό (πχ. πυραμίδες της Αιγύπτου με την Ζώνη του Ωρίωνος).
Αυτό μπορεί να είναι τοπική Υλοποίηση ή Γενικότερη Υλοποίηση που μπορεί να επεκταθεί σε όλη την Υδρόγειο, ζευγνύοντας τοιουτοτρόπως καίρια σημεία με όλους τους Αστερισμούς.
Το τι μπορεί να προσφέρει αυτό ;;; … μην το ψάχνετε !!! … κάποτε παλιά το λούστηκαν και με τους δυό τρόπους, ωφέλιμο και καταστροφικό.
β. Μια λιγότερο αποτελεσματική αλλά και πιο επικίνδυνη (θυμού τον Φαέθωνα) μορφή Ζεύξεως μπορεί να γίνει με κάποιο ή και όλα τα σώματα του Πλανητικού Συστήματος.
Βεβαίως τέτοιες Ζεύξεις, βασιζόμενες στην Περιβαλλοντική Μορφοδομή κλπ., υπάρχουν και χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση (πχ. Ήλιος – Δελφοί, χωρίς να είναι και η μόνη), χωρίς ποτέ να προκαλούν το όποιο πρόβλημα εφ’ όσον δεν υπεισέρχεται ανθρώπινος παράγων ή η παρέμβαση και η όποια υλοποίηση είναι σύμφωνη με την εν λόγω Ζεύξη.
Από σχόλιο στο μπλόγκ του εργοδότη,εδώ.https://ergdhmerg.wordpress.com/2016/05/26/%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%8c/#comment-13325. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: