ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙς ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ,ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ..ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙς,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΙς ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ Η ΙΔΙΑ..ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΔΩ ΑΠΟΦΕΥΓΩ-ΠΛΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ,ΟΤΑΝ ΚΡΙΝΩ ΣΚΟΠΙΜΟ-ΝΑ ΕΚΘΕΤΩ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΘΕΣΕΙΣ...Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗς ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ

Από τον Φεβρουάριον του έτους 2010 που είχε γίνει η έκδοσις του βιβλίου μου με τίτλον «Η Λεξαριθμική Νοημοσύνη της Ελληνικής Γλώσσης», υπήρχαν κάποιες λεξαριθμικές ενδείξεις, οι οποίες παρέπεμπαν σε μία μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη που θα γινόταν το Νοέμβριον του 2012. Στις αρχές του Νοεμβρίου του 2012, ανακοινώθηκε από την ομάδα των αρχαιολόγων της κυρίας Αικατερίνης Περιστέρη, ότι ανεκαλύφθη ένας τεράστιος μακεδονικός τύμβος με περιφέρεια πεντακοσίων περίπου μέτρων. Η πρόβλεψις η οποία έχει γίνει από το έτος 2010 και έχει δημοσιευθεί εις την σελίδαν 233 του έκτου μου βιβλίου είχε επαληθευθεί. Όμως, το θέμα μας δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχει και συνέχεια, η οποία θα αποκαλυφθεί το έτος 2015.
Πριν προχωρήσουμε εις τις νέες μας λεξαριθμικές αποκαλύψεις, θα κάνουμε μία σύντομη ιστορική αναδρομή στη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από λεξαριθμικές ισοψηφίες. Το έτος 356 π.Χ. έχουμε την γέννησιν του Μεγάλου Αλεξάνδρου εις την Πέλλα της Μακεδονίας. Ο λόγος γνωρίζει τα ανωτέρω ως εξής:
ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΕ ΕΙΣ ΠΕΛΛΑΝ = 840
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ = 840 !!!

Η μητέρα του, ήταν η Ολυμπιάς Μυρτάλη, η οποία ήταν καλώς μυημένη εις τα Καβείρια μυστήρια. Η επόμενη ισοψηφία αποδεικνύει την γνώσιν του λόγου περί του συγκεκριμένου γεγονότος:
Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ Η ΜΥΡΤΑΛΗ = ΜΗΤΗΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = 1726 !!!
Είναι γνωστόν ότι ο μέγας Αλέξανδρος έλεγε ότι «εις τους μεν γονείς μου οφείλω το ζην, εις τον δε διδάσκαλόν μου το ευ ζην». Με την ισοψηφία που ακολουθεί, τονίζεται ακόμη μία σημαντική λεπτομέρεια από την ζωήν του μεγάλου Αλεξάνδρου:
ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ = Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ = ΞΙΦΟΣ = 840 !!!
Όταν ο Αλέξανδρος ήταν μόλις 15 ετών, ένας έμπορος αλόγων ονόματι Φιλόνικος έφθασε εις την βασιλικήν αυλήν του Φιλίππου. Εκεί προσπάθησε να πωλήσει σε υψηλή τιμή ένα ιδιαίτερον άλογον, το οποίον αδυνατούσαν να δαμάσουν ακόμη και οι καλύτεροι ιππείς που είχε ο φίλιππος εις την διάθεσίν του. Ο Αλέξανδρος, ανεκάλυψε ότι το αίτιον που ενοχλούσε το άλογον ήταν η σκιά του και έτσι στρέφοντάς το προς τον ήλιον κατάφερε να το δαμάσει αμέσως. Το γεγονός αυτό είναι κωδικοποιημένον μέσω της ισοψηφίας που ακολουθεί:
ΘΑ ΔΑΜΑΣΗ ΤΟΝ ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΝ = ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝ Ο Γ΄ = 1763 !!!

Τον Μάρτιον του έτους 333 π.Χ. ο Αλέξανδρος ενώ βρισκόταν στην περιοχή Πισιδία της Φρυγίας έκοψε τον γόρδιον δεσμόν. Το γεγονός ότι ο μέγας Αλέξανδρος ήταν γνωστός και ως Αλέξανδρος ο τρίτος (Γ), διότι ο υιός του ήταν ο Αλέξανδρος τέταρτος (Δ΄) φαίνεται ότι είναι γνωστόν από την εκπληκτική ισοψηφία που ακολουθεί:
ΚΟΠΤΕΙ ΤΟΝ ΓΟΡΔΙΟΝ ΔΕΣΜΟΝ = 1581
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ Ο Γ ΄= 1581
Εις την Αίγυπτον, οι αρχιερείς είπαν εις τον Αλέξανδρον ότι είναι «αεί παις Διός» και τούτον είναι επίσης γνωστόν δια της ισοψηφίας που ακολουθεί:
ΑΕΙ ΠΑΙΣ ΔΙΟΣ = Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ = 591
Τον Ιούνιον του έτους 323 π.Χ. ο μέγας Αλέξανδρος πεθαίνει εις την Βαβυλώνα. Τα αίτια του θανάτου του είναι αρκετά αμφιλεγόμενα. Όμως, ο λόγος, μας αποκαλύπτει ότι ο μέγας Αλέξανδρος πέθανε από δηλητηρίαση. Η επόμενη ισοψηφία, μας αποκαλύπτει την γνώσιν του λόγου όχι μόνον διά τον τόπον του θανάτου του μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και διά τον τρόπον με τον οποίον αυτός απέθανε.
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ = Η ΒΑΒΥΛΩΝ = 1293
ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ = 1293
Η εκπληκτική ισοψηφία που ακολουθεί, κατονομάζει τον δολοφόνον και το δηλητήριον που χρησιμοποιήθηκε. Πράγματι:
ΤΟ ΑΙΤΙΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = 3682
ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΥΑΜΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΟΙΝΟΧΟΟΝ ΙΟΛΑΟΝ = 3682

Στο ίδιον συμπέρασμα καταλήγουμε από την ισοψηφία που ακολουθεί και διά του αριθμού 591 συσχετίζει το έναρθον όνομα του Αλεξάνδρου με το όνομα του δηλητηρίου.
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ = ΚΥΑΜΙΟΝ = 591
Υπολογίζοντας τον αριθμόν του ονόματος του δολοφόνου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανακαλύπτουμε ότι αυτό έχει τον ίδιον αριθμόν με τα αθροίσματα των φράσεων ο κακός, η αταξία, αλλά και με το όνομα Σκόπια, που αντιστοιχεί εις το κράτος το οποίον προσπαθεί να αντιγράψει το όνομα της Μακεδονίας. Πράγματι:
ΙΟΛΑΟΣ = Ο ΚΑΚΟΣ = Η ΑΤΑΞΙΑ = ΣΚΟΠΙΑ = ΚΟΠΙΑΣ = 381
Από τη στιγμή του θανάτου του μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτός παραμένει αιωνίως μέσα στη μνήμη μας έχοντας αποκτήσει ενδοκοσμική Αθανασία.
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ = Ο ΦΟΙΝΙΞ = ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ = 770
Μεγάλον ενδιαφέρον παρουσιάζει και το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως Αλέξανδρος ο Μακεδών ο Γ΄, το οποίον είναι ο αριθμός 1584. Όμως, αυτός ο αριθμός δεν είναι άσχετος με τον τύμβον του Καστά, διότι όπως γνωρίζουμε η διάμετρος του τύμβου του Καστά είναι ακριβώς 158,4 μέτρα, ενώ το ύψος του Λέοντος της Αμφιπόλεως που βρισκόταν στην κορυφή του Τύμβου μαζί με το βάθρον του, είναι ακριβώς 15,84 μέτρα. Οι «συμπτώσεις» αυτές είναι όντως εκπληκτικές.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ Ο Γ΄ = 1584 !!!
 Εάν τώρα προσθέσουμε το άρθρον όμικρον στην προηγούμενη φράση, θα διαπιστώσουμε ότι το άθροισμα αυτής είναι ο ίδιος αριθμός με το λεξαριθμικόν άθροισμα των φράσεων ο Μέγας Αλέξανδρος ετάφη και αρχαία Αμφίπολις.
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ Ο Γ΄ = 1654
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΤΑΦΗ = ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ = 1654 !!!
Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι ακόμη και το άθροισμα της φράσεως το λιοντάρι είναι το ίδιον με τον αριθμόν της λέξεως Αμφίπολις. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι ο λόγος γνωρίζει ότι στην περιοχή που ονομάζεται Αμφίπολις, θα υπάρχει κάποιος λέοντας, γεγονός που ισχύει.
ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ = ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ = 941 !!!
Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι ο λέων της Αμφιπόλεως, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή του τύμβου, είναι ένα λαλούν σήμα που συνδέεται με τον Μέγαν Αλέξανδρον. Το γεγονός αυτό φαίνεται και από την λεξαριθμική ισοψηφία που ακολουθεί:
ΛΕΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ = ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΚΕΔΩΝ = 2621
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΥΜΒΟΣ = 2621
 Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενον άρθρον, η περίμετρος του τύμβου (498 μέτρα) δεν είναι τυχαία, διότι ο αριθμός της λέξεως μετακομιδή, είναι ο ίδιος. Πράγματι:
ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ = 40+5+300+1+20+70+40+10+4+8 = 498 !!!
Οι πέντε φράσεις που ακολουθούν, έχουν άθροισμα τον αριθμόν 3181. Οι τέσσερις πρώτες, αποτελούν μέρος ενός καταπληκτικού συσχετισμού μεταξύ της περιοχής εις την οποίαν φαίνεται να έγινε η μετακομιδή των οστών του μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτές, περιγράφουν με ακρίβειαν ακόμη και αυτό που ευρέθη εντός του κιβωτιόσχημου τάφου και είχαν δημοσιευθεί εις το facebook από τον Σεπτέμβριον του 2014. Η πέμπτη ισόψηφος φράσις, η οποία αναφέρει τον καθηγητή του πανεπιστημίου Πατρών Σταύρον Παπαμαρινόπουλον, δεν είναι άστοχη με το θέμα, διότι αυτός ο καθηγητής και η ομάδα του έχουν διεξάγει γεωφυσικές έρευνες εις τον τύμβον κατά το έτος 2003.
Η ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ + Ο ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑ = 3181
Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = 3181
Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = 3181
ΚΥΤΙΟΝ ΤΥΜΒΟΥ ΚΑΣΤΑ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ = 3181
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ = 3181
Πράγματι, είναι γεγονός ότι κατά το έτος 2003 η ομάδα των τριών γεωφυσικών, των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στη συνέχεια, είχε κάνει έρευνες που σχετίζονται με την τρισδιάστατη σεισμική τομογραφία εις τον λόφον του Καστά Μεσολακκιάς.
Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ + Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ + Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ = 5199
ΟΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΛΟΦΟΥ ΚΑΣΤΑ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ = 5199
Όπως επίσης και από την ισοψηφία που ακολουθεί, η οποία αναφέρει με ακρίβειαν ότι η ομάς του κ. Παπαμαρινόπουλου είχε διεξάγει τη γεωφυσική έρευνα εκεί. Πράγματι:
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β΄ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΣΤΑ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ = 7038
ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΙ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ = 7038
Κατά τα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνος, εις τον έβδομον θάλαμον της νεκροπόλεως της Σιδώνος του Λιβάνου, ανεκαλύφθη μία καταπληκτική σαρκοφάγος, η οποία φέρει εξαιρετικά διακοσμητικά στοιχεία που απεικονίζουν την μάχην της Ισσού. Αυτή η σαρκοφάγος, ονομάζεται σαρκοφάγος του μεγάλου Αλεξάνδρου και όπως τελικώς αποδείχθηκε, το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίον. Ο Έλλην λόγος, γνωρίζει τα ανωτέρω διά της ισοψηφίας που ακολουθεί:
ΚΥΤΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΣΙΔΩΝΟΣ = 4892
Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = 4892
Η σαρκοφάγος αυτή από τότε που ευρέθη, φυλάσσεται εις το αρχαιολογικόν μουσείον της Κωνσταντινουπόλεως και αυτό είναι γνωστόν διά της ισοψηφίας που ακολουθεί:
Η ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΑΜΜΑ = 2439
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ = 2439 !!!
Στις επόμενες εικόνες διακρίνονται οι καταπληκτικές ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των ελαχίστων κτερισμάτων που ευρέθησαν εντός του τάφου εις τον Τύμβον του Καστά και του άνω μέρους της σαρκοφάγου της Σιδώνος, η οποία δεν είναι άλλη από την σαρκοφάγον του μεγάλου Αλεξάνδρου.
 

Η ισοψηφία που ακολουθεί, υποστηρίζει ότι ο ταφικός θάλαμος του μεγάλου Αλεξάνδρου είναι κάτω από τον λέοντα του τύμβου της Αμφιπόλεως. Είναι γεγονός:
ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = 5415
Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ = 5415
Οι πρώτες δύο από τις τρεις ισόψηφες φράσεις που ακολουθούν, έχουν δημοσιευθεί εις την σελίδαν 233 του έκτου μου βιβλίου με τίτλον «Η Λεξαριθμική Νοημοσύνη της Ελληνικής Γλώσσης» από τον Φεβρουάριον του 2010, ενώ η τρίτη, η οποία αναφέρεται εις την σαρκοφάγον του Μεγάλου Αλεξάνδρου ευρέθη πριν από λίγες ημέρες. Το γεγονός ότι ο ταφικός θάλαμος του Μεγάλου Αλεξάνδρου μπορεί να πιστοποιηθεί μόνον και μόνον από τους εκπληκτικούς συσχετισμούς που υπάρχουν μεταξύ των πανομοιοτύπων σχεδίων που φαίνονται εις το άνω μέρος της σαρκοφάγου και των κομματιών του ξυλίνου φερέτρου φαίνεται και από την καταπληκτική ισοψηφία που ακολουθεί:
Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ = 3555
ΤΑΦΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = 3555
ΕΥΡΕΣΙΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = 3555
Υπολογίζοντας το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως σαρκοφάγος της Σιδώνος, ανακαλύπτουμε μία ακόμη ισοψηφία με το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως που περιγράφει την ημερομηνίαν της 11ης Νοεμβρίου 2014. Το γεγονός αυτό, είναι πολύ σημαντικόν, διότι όπως έχουμε ήδη αποδείξει, αυτή η σαρκοφάγος σχετίζεται με το φέρετρον που ανεκαλύφθη εκείνη την ημέρα. Έχουμε:
ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΩΝΟΣ = ΕΝΔΕΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ = 3007
Μία ακόμη ισοψηφία η οποία αποδεικνύει την γνώσιν του Έλληνος λόγου διά το πολύ σημαντικόν εύρημα που ανεκαλύφθη εκείνη την ημέρα εις τον τύμβον του Καστά, είναι η ακόλουθη:
ΕΝΔΕΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ = 4752
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ = 4752
ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΕΙΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΥΜΒΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑ = 4752

Η επιφάνεια του κιβωτιόσχημου τάφου εντός του τύμβου του Καστά, είναι διαστάσεων 3,23 Χ 1,56 μέτρων. Διά της επόμενης ισοψηφίας, φαίνεται όχι μόνον η σχέσις μεταξύ μίας εκ των δύο διαστάσεων, αλλά και με το έτος θανάτου του μεγάλου Αλεξάνδρου ( 323 π.Χ.). Πράγματι, παρατηρούμε ότι ο αριθμός που αντιστοιχεί στην επόμενη ισοψηφία (3323) λήγει εις τον αριθμόν 323. Επίσης, η ημερομηνία που περιγράφεται από την δευτέραν φράσιν, αντιστοιχεί εις την ημέρα που ανεκοινώθη η εύρεσις του σκελετού (11-11). Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το άθροισμα των τεσσάρων ψηφίων του αριθμού 3323, είναι ο αριθμός 11. Άραγε, να είναι τυχαία όλα αυτά;
Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΥΡΕΘΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ΄ ΘΑΛΑΜΟΝ = 3323
Η ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ = 3323 => 3+3+2+3 = 11
Εάν κάνουμε τώρα την αριθμολογικήν ανάλυσιν της συγκεκριμένης ημερομηνίας, θα παρατηρήσουμε ότι προκύπτει τρεις φορές ο αριθμός 11. Διά του λόγου το αληθές, έχουμε:
11 – 11 – 2014 => (1+1) + (1+1) + (2+0+1+4) = 11
Επιπλέον, το άθροισμα του αριθμού 11 με τους αριθμούς 11 και 11 θα μας δώσει όχι μόνον το συνολικόν ύψος του τύμβου σε μέτρα, αλλά και την ηλικία θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
11 + 11 + 11 = 33
Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενες δημοσιεύσεις, αλλά και εις την σελίδαν 233 του έκτου μου βιβλίου από το 2010, η ισοψηφία μεταξύ των φράσεων οστά μεγάλου Αλεξάνδρου, μεταφορά εις την Μακεδονίαν και κυκλικός τάφος, περιγράφει με ακρίβειαν τι ακριβώς έγινε και εξηγεί με λεπτομέρεια τα γεγονότα. Πράγματι:
ΟΣΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ = 1841
ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ = 1841
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη και το γεγονός ότι το άθροισμα της φράσεως η εύρεσις της σαρκοφάγου του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι κατά τρεις χιλιάδες μονάδες μεγαλύτερον από τον αριθμόν 1841 που αντιστοιχεί εις τον αριθμόν της προηγουμένης ισοψηφίας.
Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = 4841
4841 = 1841 + 3000

 Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν εις την αποκάλυψιν της ταυτότητος του νεκρού. Ένα από αυτά, είναι ο γαλάζιος οφθαλμός ενός εκ των δύο ίππων που απεικονίζονται εις το καταπληκτικόν ψηφιδωτόν που ευρέθη εντός του τύμβου. Από την παράδοσιν αναφέρεται ότι ο ίππος του Μεγάλου Αλεξάνδρου Βουκεφάλας, είχε διαφορετικόν χρώμα οφθαλμών. Ο ένας από τους οφθαλμούς του ήταν μαύρος και ο άλλος γαλάζιος. Το ίδιον ακριβώς θέμα παρουσιάζεται και εις τον ένα εκ των δύο ίππων που απεικονίζονται εις το ψηφιδωτόν εντός του τύμβου. Οι λεξάριθμοι το γνωρίζουν καλώς διά της λεξαριθμικής σχέσεως που ακολουθεί και περιέχει όλα τα ψηφία του έτους 2015, όπως και τα τρία ψηφία που υπάρχουν εις τον αριθμόν του ονόματος Αλέξανδρος (521). Εδώ, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι αριθμοί 5021 και 5201 είναι αναριθμητισμοί και μάλιστα περιέχουν εν σειρά όλα τα ψηφία του αριθμού του ονόματος Αλέξανδρος (521). Πράγματι:
Η ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΝΕΚΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑ = 5021
ΚΥΑΝΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = 5201
Μία ακόμη ισοψηφία η οποία συμφωνεί με τα ανωτέρω, είναι αυτή που ακολουθεί:
Ο ΑΓΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑ = 6681
Ο ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΙΠΠΟΥ = 6681
Οι ενδείξεις που υπάρχουν, είναι πλέον πολύ ισχυρές και συνηγορούν με το συμπέρασμα ότι ο τύμβος της Αμφιπόλεως είναι ο τάφος του μεγάλου Αλεξάνδρου.
Το αρθρο δημοσιευτηκε στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ της 9\12\2014
https://www.facebook.com/profile.php?id=703467343&fref=ts
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: