ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙς ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ,ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ..ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙς,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΙς ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ Η ΙΔΙΑ..ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΔΩ ΑΠΟΦΕΥΓΩ-ΠΛΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ,ΟΤΑΝ ΚΡΙΝΩ ΣΚΟΠΙΜΟ-ΝΑ ΕΚΘΕΤΩ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΘΕΣΕΙΣ...Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

ΕΚΑΤΗ....

Εκάτη:
Η Εκάτη είναι θυγατέρα του Διός και της Αστερίας. Η Αστερία ήταν εγκαστρωμένη από τον Δία αλλά έλαβε άντρα τον Πέρσην και έτσι είπαν μερικοί ότι η Εκάτη είναι θυγατέρα του Πέρσου.
Κατ’ άλλους είναι θυγατέρα του Διός και της Δήμητρας ή της Ήρας ή της θυγατέρας του Αιόλου Φεραίας.
Κατ’ άλλους θυγατέρα του Αρισταίου η του Ταρτάρου ή της Νυκτός.
Τέλος κατ’ άλλους του Πέρσου και κάποιας Νύμφης.
Οι μεν που λέγουν Αυτήν θυγατέρα του Διός και της Ήρας διηγούνται ότι ονόμασαν την Εκάτη άγγελον και την έδωσαν στις Νύμφες να την αναθρέψουν.
Όταν δε ηλικιώθη έκλεψε το κιβώτιο της μητρός Αυτής στο οποίο είχε το ερύθημα και τα μύρα και ελάμπρυνε το πρόσωπο Αυτής και το έδωσε στην Ευρώπη. (Ίσως αλληγορία σχετικά με την φάση της Σελήνης που αυξάνεται και γίνεται λαμπερή μέσα στον αερώδη ουρανό)
Μαθούσα δε τούτο η Ήρα ηγανάκτησε και ήθελε να την παιδεύση. Αλλά η Εκάτη έφυγε και κρύφτηκε στον οίκο τινός λεχούς. Εκεί ήρθε προς τινάς ανθρώπους φέροντας νεκρό εις τα μνήματα. Έτσι η Ήρα έπαυσε την καταδίωξη διότι ήρθε κοντά σε νεκρό και εμολύνθη, ο δε Ζευς εκέλευσε να καθαρίσουν την Εκάτη οι Κάβειροι.
Λαβόντες ουν Αυτήν οι Κάβειροι κατεβίβασαν Αυτήν εις τον Άδη και την έλουσαν εις την Αχερουσία λίμνη και ούτως εκαθαρίσθη. Διά τούτο έμεινε εις τον Άδη η Θεά Εκάτη και είναι Θεά πρύτανις των νερτέρων.
Οι δε νομίζοντες Αυτήν θυγατέρα του Διός και της Δήμητρος λέγουσι ότι είναι ανδρεία καθ’ υπερβολή και ότι έπεμψε δε Αυτήν ο Δίας να ζητήση την Περσεφόνη από τον Άδη. Αυτή δε έμεινε στον Άδη με την Περσεφόνη και ωνμάσθη Άρτεμις, Φύλαξ, Δαδούχος, Φωσφόρος και Χθονία.
Οι δε λέγοντες Αυτήν θυγατέρα του Διός και της Φεραίας λέγουν ότι γέννησε Αυτήν η Φεραία μυστικώς εκ κλεψιγαμίας και την έρριψε εις τινά τρίοδο και ότι την βρήκαν οι ποιμένες του Φέρητος και την ανέθρεψαν. Δια τούτο αφιερώθησαν εις Αυτήν οι τρίοδοι.
Οι λέγοντες δε Αυτήν θυγατέρα του Πέρσου, εξιστορούν ποιητικώς όπως ο Ησίοδος ότι συνέβαλε στην εξόντωση των Τιτάνων και ετίμησεν Αυτήν ο Ζευς μεγάλως και της έδωσε εξουσία στον ουρανό, γη, θάλασσα και Άδη και όσοι την επικαλουνται να απολαμβάνουν ότι και αν της ζητήσουν.
DIODORUS SICULUS Hist.
Bibliotheca historica (lib. 1-20)
Άλλοι αναφέρουν την ιστορική μορφή μιας γυναίκας με το όνομα Εκάτη που ήταν κυνηγετική, ανδρεία αλλά βάρβαρη. Διατριβούσα εις το κυνήγι και όποτε δεν εύρησκε θηράματα να σκοτώσει σκότωνε ανθρώπους. Ούσα δε φιλότεχνος κατεγίνετο εις εξέτασιν της ενεργείας των χόρτων και εύρε πρώτη την σύνθεση και σύγκραση πολλών θανάσιμων φαρμάκων με τα οποία δηλητηρίαζε τους ξένους αλλά τέλος δηλητηρίασε τον ίδιο τον πατέρα της και έλαβε αυτή την βασιλεία.
Έχτισε ναόν της Αρτέμιδος και άρχισε την ξενοκτονία θυσιάζοντας ανθρώπους στην Θεά δυσφημίζοντας την Θεά πανταχού δια ταύτην την ωμότητα. Παντρεύτηκε τον θείο αυτής Αιήτη και γέννησε την Μήδεια και Κίρκη και τον Αιγιαλέα, διά τούτων έλαβε την υπόληψιν της μάγισας και της φαρμάκου.
Πολλοί είναι δε αυτοί που συγχέουν την Θεά Εκάτη με την γυναίκα τούτη και νομίζουν έτσι την Θεά Εκάτη Θεά της μαγείας και της φαρμακείας.
Εις τον Άδη είναι προστάτις των νεκρών ιδιαιτέρως εκείνων που είναι 100 χρόνια έξω από τον Άδη γιατί τα σώματα τους είναι άταφα. Είναι ονειροπομός και φασματοπομπός και πέμπει στους ανθρώπους όνειρα άγρια και τρομερά τα λεγόμενα Εκάταια.
Ο Οδυσσέας έκτισε ναόν Αυτής εις την Σικελία δια να απαλλαγεί από τα Εκάταια όνειρα.
Εις την γην είναι προστάτις των βασιλείων, συμβουλείων, αγορών, κριτηρίων, πολέμων, ποιμνίων, αλλιέων, ιππέων, και πάντων των ανθρωπίνων πραγμάτων.
Θεωρείτε προστάτις της μαγείας και επικαλούνται Αυτήν οι μάγοι, είναι δε και φύλαξ των οίκων και κουροτρόφος δια αυτού τοποθετούσαν άγαλμα Αυτής στις θύρες των οίκων.
Όταν θυσίαζαν προς Άλλον Θεό θυσίαζαν και προς την Εκάτη ιδιαιτέρως ως οικιακήν μεσίτριαν και συνεργόν εις το ζητούμενο παρ’ άλλου Θεού.
Μερικοί νομίζουν Αυτήν ως Σελήνη, Εκάτη, Άρτεμη και Περσεφόνη.
Σελήνη ωνομάζουν Αυτήν στον Ουρανό, Άρτεμη στην γη, Εκάτη και Περσεφόνη στον Άδη.
Όθεν και η τοσαύτη εξουσία.
Επίσης ωνομάζεται και Βριμώ επειδή ενεβριμήσατο τον Ερμήν βιάζοντα αυτήν εις το κυνήγιο.
Η δική μου άποψη περί Σελήνης, Άρτεμης, Εκάτης σύμφωνα με τα Χαλδαϊκά λόγια λέγει ότι η Θεότητα Αυτή ωνομάζεται Σελήνη στο Υλαίο πεδίο, Εκάτη στο Αιθέριο και Άρτεμη στο Έμπυρο πεδίο. Και τούτο διότι η Σελήνη έχει αφιέρωμα τον δορυφόρο της γης που θεωρείται συμβολικά το όριο μεταξύ δύο πεδίων, του Υλαίου και του Αιθέριου, άρα η Θεά Σελήνη είναι στο όριο Υλαίου και Αιθέριου πεδίου. Η Θεά Εκάτη προστάτις των πνευμάτων και Δαιμονιάρχης είναι Θεά του Αιθέριου πεδίου που θεολογικά είναι το πεδίο των πνευμάτων. Τέλος η Ολύμπια μορφή της Θεάς ωνομάζεται Άρτεμη και είναι έφορος του πεδίου του πυρός που είναι ολολαμπές-όλυμπος και είναι προστάτις των φωτισμένων υπάρξεων.
Ζωγράφιζαν Αυτήν τρικέφαλο με την δεξιά κεφαλή κυνός την αριστερή ίππου και την μεσαία αγριοχοίρου.
Άλλες φορές απεικονίζεται ως γυναίκα με μελανά ή λευκά ενδύματα με στέφανο δρυός στην κεφαλή και δόρυ ή ράβδο κρατούσα στην χείρα. Ενίοτε ακολουθούν Αυτήν και σκύλοι μέλανες.
Σε άλλες παραστάσεις ζωγραφίζουν Αυτήν να κρατάει λαμπάδες και να φωτίζει την νύχτα ή τον Άδη ή να κρατά τα κλειδιά του Άδη ή μυστηριακά σύμβολα όπως κάλαθοι.
Άλλες φορές η τρικέφαλη Θεά φορεί στην μία κεφαλή δάφνηνο στεφάνι, στην άλλη κεφαλή πίλο και στην τρίτη κεφαλή ημισέληνο σχήμα.
Την αναφέρουν και φρικωδέστατη με τρίχες ως δράκοντες αλλά δεν την απεικονίζανε ποτέ έτσι.
Η Θεά συμβολίζει την γέννηση ως έφορος των τοκετών, ως Σελήνη, της ζωής ως Άρτεμη και του θανάτου ως Εκάτη. Αυτόν τον συμβολισμό έχουν και οι φάσεις την σελήνης.
Νέα σελήνη είναι ο τοκετός και η γέννηση
Αύξουσα σελήνη η ανάπτυξη και η ζωή στην νιότη της
Πανσέληνος η μέγιστη εκδήλωση της ζωής και πιο ένδοξη περίοδος της ύπαρξης
Φθίνουσα σελήνη το γήρας
και νέα σελήνη ο θάνατος αλλά και η γέννηση μαζί.
Οι λαμπάδες είναι σύμβολα του τοκετού, καθώς φέρουν δηλονότι την ύπαρξη στο φως.
Οι δράκοντες σύμβολα των Εκάταιων φασμάτων και ονείρων.
Το δόρυ την προστασία των οίκων
Η ράβδος της μαγείας
Τα σκυλιά ως φύλακες των πεδίων της ύπαρξης
Οι τρίοδοι ως τα τρία πεδία της ύπαρξης, Υλαίο, Αιθέριο, Εμπύριο
Το όνομα Εκάτη προέρχεται παρά το Εκάς όπως ο Απόλλων Εκατηβόλος που σημαίνει “από μακρυά” και δηλώνει την δράση του Θεού να δρα εξ αποστάσεως χωρίς να γίνεται αντιληπτός με την φυσική του παρουσία. Έτσι έχει αφιερώματα τα λαμπερά ουράνια σώματα που ακτινοβολούν και φέρουν το φως εξ αποστάσεως στο δικό μας πεδίο την γη.
Μια άλλη ερμηνεία του ονόματος Εκάτη είναι από το εκατόν επειδη εξιλεούτο με εκατό θυσίες ή επειδή φύλατε τους άταφους νεκρούς 100 έτη.
Μια ακόμη ερμηνεία προέρχεται από το Φονικικό έκα που σημαίνει μόνος μιας και η Σελήνη είναι μία μόνη.
Η Εκάτη είναι και θεά του μυστηρίου και του απόκρυφου αφού είναι θεά του αφανούς Άδη που φωτίζει ελάχιστα το δρόμο των μυστών με δάδες, δηλώνοντας την προσπάθεια του μύστη να εντρυφήσει στο μυστήριο και εσώτερο εαυτό του και να φέρει την κρυμμένη γνώση του (που βρίσκεται εντός του) στην συνείδηση του.
Οι Θεά έχει 2 ιερά ζώα, το κουνάβι και την θηλυκιά σκύλα.
Η σκύλα ήταν η βασίλισσα Εκάβη της Τροίας που έπεσε στην θάλασσα μετά την πτώση της Τροίας και η Θεά την μεταμόρφωσε σε σκύλα.
Το κουνάβι ήταν η μάγισσα Γαλή που την μεταμόρφωσε η Θεά για τιμωρία της ακράτειας της και των περίεργων σεξουαλικών της επιθυμιών.
Άλλοι λένε ότι το κουνάβι ήταν η Γαλινθιάς η τροφός της Αλκμήνης που την μεταμόρφωσε η Θεά Ειλειθυία αλλά την παρέλαβε η Εκάτη ως ιερό ζώο.
Συνήθως απεικονίζεται στα βάζα ως γυναίκα με κοντό φόρεμα μέχρι τα γόνατα, με κυνηγετικές μπότες και να κρατά 2 δαυλούς.
Στην μυθολογία της έχουν συμπεριληφθεί ιστορίες και από άλλες θεότητες όπως Άρτεμις, Σελήνη, η Αρκάδια Δέσποινα, Κραταείς, η θεότητα της Κολχίδος Περσείς, Ιφιγένεια, Βένδις, Κότυς, Μαίρα, Δάειρα, Ερκύνα.
Τα τέκνα Αυτής είναι:
  1. Κανένα ήταν παρθένος θεά. (Apollonius Rhodius 3.840, Lycophron 1174)
  2. Σκύλα από τον Φορκύς (Apollonius Rhodius 4.827)
  3. Κίρκη, Μήδια, Αιγιαλεύς, από Αἰήτη. (Diodorus Siculus 4.45.1)
Η Εκάτη είναι η Θεά με τους δύο δαυλούς, αρχηγός των φαντασμάτων που καταδιώκουν ανθρώπους και των σκυλιών που υλακτούν αλλά και της νεκρομαντείας. Το πέρασμα της ήταν αντιληπτό από τα σκυλιά που υλακτούσαν.
Η νεκρομαντεία ήταν τεχνική μαντείας που μέσα από όνειρα και οράματα σχετικά με νεκρούς και ψυχές και φαντάσματα βγαίνει ο χρησμός.
Λατρεία:
Λέγεται ότι οι Αιγύπτιοι είχαν άγαλμα της Εκάτης της Σκοτίας εις το εγκόσμιο τάρταρον και ότι ο Ορφευς έφερε την λατρεία Αυτής στην Ελλάδα επειδή οι Αιγηνήτες ελάτρευαν Αυτήν διαφερόντως , έλεγαν πως ο Ορφεύς κατέστησε την τελετή που τελούσαν κατ’ έτος.
Ειχαν ναόν στο Άργος, οι Αθηναίοι ωνόμαζαν Αυτήν Επιπυργίδα, ετίμησαν Αυτήν και οι Βιωτοί και οι Φεραίοι. Δίπλα από την Δήλο υπήρχε νησί ονομαζόμενο νήσος της Εκάτης και είχε ναόν Αυτής.
Οι πλούσιοι Αθηναίοι κατασκεύαζαν πλακούντα και τα αφήναν στην νέα σελήνη στο άγαλμα της Θεάς ή στις τριόδους. Και αυτά ονομάζονταν δείπνα της Εκάτης τα οποία στην συνέχεια τα έτρωγαν οι πτωχοί.
Επίθετα:
Αγριόμορφος
λόγω των άγριων ονείρων που πέμπει η Θεά
Βριμώ
λόγω του βρυχηθμού στον μύθο του βιασμού της Θεάς στο κυνήγι από τον Ερμή
Δασπλήτις
φοβερή, αποκρουστική, φρικαλέα λόγω των Εκάταιων ονείρων
Ενοδία
προστάτης των οδών. Οδός ονομάζεται η μοίρα της ύπαρξης και οι αποφάσεις εν βίω που ορίζουν τα γεγονότα που θα αντιμετωπίσει κάποιος. Οδός επίσης ονομάζεται η φιλοσοφική και μυσταγωγική διδασκαλία που οδηγεί τον μύστη στην αναγωγή στο Θείο. Έτσι η Θεά μυημένη στα Κορυβαντικά μυστήρια της κάθαρσης οδηγεί τους ανθρώπους μέσω της καθάρσεως κοντά στον Θεό προστατεύοντας τις “Οδούς” της σκέψης.
Ειναλία
θαλάσσιος, λόγω της εξουσίας της Θεάς στην θάλασσα και επειδή είναι προστάτης των αλιέων.
Κυδνή
ένδοξη, διαβόητη, περίφανη, αξιότιμη, περίφημος, έντιμος
Κυνοσφανής
προς τιμήν αυτής που θυσιάζονται σκύλοι
Κουροτρόφος
που ανατρέφει παιδιά
Κροκόπεπλος
που φορεί κροκοβαφή (κίτρινο του κρόκου) πέπλο
Νυχία
που αγρυπνεί, επίθετο της Σελήνης που εμφανίζεται την νύχτα και διαμένει μέσα σε αυτήν
Ουρανία
του ουρανού, επίθετο της Σελήνης που διαμένει στον ουρανό
Ουρεσιφοίτις
που περπατά στα όροι, επίθετο των μυστών που είναι ορειβάτες στον ολολαμπές όρος της πνευματικής τελείωσης αλλά και ποιητικό επίθετο που δείχνει την Σελήνη να σκαρφαλώνει και να εμφανίζεται μέσα από τα βουνά
Περσηΐς
του Πέρσου, πατέρας της Εκάτης
Περσεία
του Πέρσου, πατέρας της Εκάτης
Σκυλακίτις
των σκύλων, επίθετο ένδηξης της φύλαξης των οίκων
Ταυροπόλος
Αυτή που περιφέρεται στον ουρανό και έχει ταυρική μορφή. Χαρακτηριστικό επίθετο της Σελήνης που έχει μορφή κεράτων ταύρου και περιφέρεται στην ουράνια σφαίρα.
Ταρταρόπαις
Τρίμορφος
που έχει τρεις μορφές, τα αγάλματα της Θεάς είναι τριπρόσωπα με πολλαπλή ερμηνεια του κάθε προσώπου.
Τριαύχην
έχων τρεις αυχένες
Τριοδίτις
των τριπλών οδών, οι τρεις οδοί είναι τρεις ατραποί φιλοσοφίας που οδηγούν στην αναγωγή στο Θείο. Έφορος της μυστηριακής αυτή γνώσης είναι η Θεάς Εκάτη. Οι Πυθαγόρειοι αναγνωρίζαν την λεγόμενη “τρίοδο προς το Θείο” όπου ήταν ο δρόμος του Θείου Έρωτα και η έλξη της Αρετής, ο δρόμος της Σοφίας και η έλξη της εύρεση της αλήθειας και ο δρόμος της πίστης ή του Ηλίου.
Βλέπε http://www.cs.utk.edu/~mclennan/BA/ETP/V.html#ascenttoone
Τρισσοκάρηνος
τρικέφαλος
Τριγέννητος
που γεννήθηκε τρεις φορές
Τρίγληνος
που έχει τρία μάτια
Τριγλαθήνη
Τυμβιδία
επιτάφια
Φηραία
των θηρίων
Φωσφόρος
που φέρει το φως, επειδή η Εκάτη απεικονίζεται να κρατά λαμπάδες
Χθονία
της γης, επειδή είναι προστάτιδα των νεκρών
πηγήhttp://mysticsongs.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: